Zaloguj
Reklama

Wpływ wychowania na zaburzenia lękowe u dzieci

Autorzy: Anna Malek
Wpływ wychowania na zaburzenia lękowe u dzieci
Fot. medforum
(5)

Zaburzenia lękowe są jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Częściej występują u kobiet niż u mężczyzn. Niestety mogą dotyczyć również dzieci. Czy sposób wychowania może przyczyniać się do ich powstawania?

Reklama

Czy wychowanie może mieć wpływ na występowanie zaburzeń lękowych?

Wśród wielu przyczyn zaburzeń lękowych, znaczącą rolę odgrywa wpływ najbliższego otoczenia. Występowanie tego typu zaburzeń może być skutkiem zbyt wygórowanych wymagań stawianych dziecku, a także warunkowa miłość, zależna od jego osiągnięć: «Nie kocham Cię, bo byłeś niegrzeczny». Drugim przypadkiem może być wychowanie przez rodziców nadopiekuńczych, które ma wpływ na występowanie wyuczonej bezradności. Ponadto, zaburzenia lękowe często występują u dzieci, których dzieciństwo było szczególnie trudne z powodu występujących w rodzinie patologii, takich jak alkoholizm czy molestowanie seksualne. Stałe poczucie zagrożenia wymaga od dzieci wypracowania mechanizmów obronnych, takich jak unikanie innych, skrywanie prawdziwych uczuć oraz potrzebę, aby stale mieć się na baczności.


fot. pantherstock

Pierwsze lata życia mają znaczący wpływ na dalszy rozwój osobowości człowieka. Styl wychowania oraz warunki w jakich dorasta człowiek, mają bezpośredni wpływ na jego zdrowie psychiczne w ciągu całego życia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1. Skrzyński W. “Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej”
    2. Bemis J., Barrada A., Pokonać lęki i fobie”, Wyd. GWP, Sopot 2012

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze