Zaloguj
Reklama

Zamierzone samouszkodzenie (1 treść)

Zamierzone zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne (halucynogenne), niesklasyfikowane gdzie indziej (instytucja mieszkalna) (1 treść)