Zaloguj
Reklama

Co wiemy o wodzie dostępnej publicznie?

Woda mineralna
Fot. medforum
Woda mineralna
(0)

Umożliwienie dzieciom i młodzieży bezpośredniego korzystania z wody wodociągowej do picia podczas pobytu w placówkach szkolno-wychowawczych jest obecnie szeroko promowane w USA i wielu krajach europejskich.

Reklama

Korzyści z wody dostępnej publicznie

Organy zdrowia publicznego zwracają szczególną uwagę na następujące korzyści takiego rozwiązania: 

  • utrzymywanie optymalnego nawadniania organizmu,
  • ograniczenie spożycia słodzonych napojów,
  • zmniejszenie ilości odpadów, powstających w wyniku korzystania przez dzieci z napojów słodzonych w opakowaniach jednostkowych.

Odpowiedzialne zachęcenie dzieci do korzystania z wody wodociągowej wymaga zapewnienia odpowiedniej jakości wody. Powinna ona być w pełni bezpieczna dla zdrowia, akceptowana pod względem sensorycznym (smak, zapach i wygląd nie może budzić zastrzeżeń czy niechęci dzieci). 

Wymaga to zwrócenia uwagi na następujące kwestie:

  • odpowiednia jakość wody zasilającej urządzenia dystrybucyjne,
  • wybór optymalnego rodzaju urządzeń dystrybucyjnych,
  • lokalizacja, rozmieszczenie i ilość urządzeń bezpośrednio udostępniających wodę wodociągową do picia,
  • fachowe podłączenie urządzeń, z zastosowaniem materiałów nie wpływających negatywnie na jakość wody,
  • stały nadzór nad bieżącym stanem higienicznym urządzeń, z okresowym czyszczeniem i sanityzacją/dezynfekcją urządzeń,
  • okresowa kontrola jakości wody, ze szczególnym uwzględnieniem jakości mikrobiologicznej. 

Jakość wody zasilającej wewnętrzną instalację wodociągową powinna odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz.. 417 z późn. zm.). 

Badanie wody

Badanie wody powinno obejmować podstawowe wskaźniki mikrobiologiczne. 

Zalecane wartości dla poszczególnych wskaźników powinny wynosić:

  • E. coli – 0 jtk/100 ml wody;
  • paciorkowce kałowe – 0 jtk/100 ml wody;
  • P. aeruginosa - 0 jtk/100 ml wody;
  • ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36 oC (w 1 ml wody) - do 100 jtk/1 ml;
  • zapach – akceptowalny;
  • barwa – dopuszczalna wartość do 15 mg/l Pt (akceptowalna );
  • mętność - dopuszczalna wartość do 1 NTU;
  • pH 6,5-9,5;
  • jon amonowy - dopuszczalna wartość stężenia 0,5 mg/l;
  • azotany – najwyższe dopuszczalne stężenie 50 mg/l;
  • azotyny – najwyższe dopuszczalne stężenie 0,5 mg/l;
  • żelazo – dopuszczalna wartość stężenia do 0,200 mg/l;
  • ołów – najwyższe dopuszczalne stężenie 0,010 mg/l;
  • kadm - najwyższe dopuszczalne stężenie 0,005 mg/l;
  • sód - dopuszczalna wartość do 200 mg/l;
  • twardość (w przeliczeniu na węglan wapnia) - dopuszczalny zakres wartości 60-500 mg/l.

Rodzaje urządzeń dystrybucyjnych

Najczęściej udostępniana woda wodociągowa do bezpośredniego spożycia obejmuje:

  • fontanny z wodą do picia,
  • dystrybutory wody,
  • urządzenia do napełniania butelek, z których uczniowie korzystają w ciągu
  • dnia, także podczas zajęć szkolnych,
  • pojemniki/ dzbanki z wodą. 

Urządzenia powinny być utrzymywane pod stałym nadzorem sanitarnym. 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze