Zaloguj
Reklama

Związek pomiędzy objawami astmy i otyłością u dzieci

Autorzy: Bibi H, Shoseyov D, Feigenbaum D, Genis M, Friger M, Peled R, Sharff S.
Związek pomiędzy objawami astmy i otyłością u dzieci
Fot. medforum
(0)

Objawy astmy występują częściej i są bardziej nasilone u otyłych dzieci (zwłaszcza u chłopców) w porównaniu z dziećmi o prawidłowej masie ciała. Nie jest to jednak tożsame z nadreaktywnością oskrzeli w tej grupie dzieci.

Reklama

Zbadano 5984 dzieci zamieszkałych w jednym z regionów Izraela. U wszystkich wykonano badanie ankietowe oceniające objawy ze strony układu oddechowego oraz badanie spirometryczne. Za otyłe uznano 302 dzieci (5,05%) mających wartości BMI powyżej 95 centyla. W grupie tej częściej stwierdzano w wywiadzie występowanie świszczącego oddechu (14,5% vs. 10,5%, p<0.038). Dzieci z nadwagą znamiennie częściej stosowały wziewne leki przeciwko astmie (15,9% vs. 8,8%, p<0.001). Różnica była szczególnie widoczna wśród chłopców. Pomimo tego, paradoksalnie, tendencja do nadreaktywności oskrzeli, stwierdzana w spirometrii, dotyczyła częściej dzieci z prawidłową masą ciała (51,4% vs. 27,8%, p<0.001). Zwiększone BMI u dzieci jest czynnikiem ryzyka powstawania objawów sugerujących rozpoznanie astmy. Tym niemniej, objawy te nie muszą być astmą, ale zależnym od otyłości zespołem objawów oddechowych imitujących astmę. U dzieci z nadwagą istnieje tendencja do nieuzasadnionego nadrozpoznawania astmy.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze