Zaloguj
Reklama

Reakcja rzekomoanafilaktyczna – czy jest groźna?

Apteczka pierwszej pomocy
Fot. panthermedia
Apteczka pierwszej pomocy
(0)

Reakcja rzekomoanafilaktyczna zaliczana jest do reakcji anafilaktoidalnych. Wystąpienie reakcji rzekomo anafilaktycznej stanowi realne zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta. Co powinieneś wiedzieć?

Reklama

Reakcje anafilaktoidalne to proces polegający na natychmiastowym objęciu reakcją alergiczną całego organizmu. W przeciwieństwie do „tradycyjnych” reakcji anafilaktycznych nie zachodzi przy udziale komórek IgE, czyli komórek pojawiających się w organizmie po kontakcie z alergenem. U podłoża reakcji rzekomo anafilaktycznych leżą nieumunnologiczne mechanizmy aktywacji komórek tucznych.

Reakcje rzekomo anafilaktyczne występują zazwyczaj po kilku minutach od kontaktu ze związkiem/substancją, która je wywołała. Reakcje ciężkie pojawiają się zazwyczaj po około 20 minutach od kontaktu z substancją drażniącą.

Jakie są objawy reakcji rzekomo anafilaktycznej

Objawy reakcji pojawiają się niezwykle szybko – do kilku minut po kontakcie z substancją drażniącą. Możemy mieć styczność z objawami lekkimi – takimi jak obrzęk, pokrzywka, świąd, rumień, bladość, ból głowy, zaczerwienie skóry, ale również z objawami nasilonymi jak obrzęk języka, warg, zwiotczenie mięśni, przyspieszenie akcji serca, szum w uszach, nudności, wymioty, paniczny lęk. Objawy mogą być na tyle poważne, że mogą zagrażać życiu!

Co wywołuje reakcje rzekomo anafilaktyczną

Jak wskazują dane literaturowe, istnieje wiele czynników, które mogą wywołać reakcję rzekomo anafilaktyczną. Wśród nich wyróżnia się:

  • spożycie leków (zwłaszcza antybiotyków),
  • podaż preparatów rozluźniających mięśnie,
  • przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych,
  • przyjmowanie płynów infuzyjnych,
  • przyjmowanie preparatów krwiopochodnych.

Co robić, gdy wystąpi reakcja rzekomo anafilaktyczna

Przede wszystkim niezwłocznie kontaktuj się z pogotowiem ratunkowym. Tylko Twoje opanowanie i rozwaga mogą zapewnić szybkie działanie odpowiednich służb. Pamiętaj – nie bagatelizuj objawów reakcji rzekomo anafilaktycznej. Niekiedy podaż leków przeciwhistaminowych i adrenaliny to jedyna skuteczna metoda opanowania ataku!

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze