Zaloguj
Reklama

Pierwsza pomoc - dziecko połknęło przedmiot

Dziecko, zabawa
Fot. ojoimages
Dziecko, zabawa
(0)

Małe dzieci bardzo często wkładają sobie do buzi różne przedmioty - guziki, monety, baterie.

Reklama

Większość dzieci wydala połkniętą rzecz. Jednak bardzo niebezpieczne jest połknięcie baterii, ze względu na żrący płyn, który powoduje duże uszkodzenia narządów wewnętrznych, a to z kolei może prowadzić do śmierci dziecka. Dlatego w takim wypadku należy udać się z dzieckiem do szpitala.

Jeśli dziecku utknie coś w przełyku, należy jak najszybciej udzielić mu pomocy medycznej. Ze względu na rodzaj ciała obcego, można wyróżnić dwa pojęcia:

 • zadławienie - zaleganie elementu stałego w drogach oddechowych - uniemożliwia to prawidłową wentylację
 • zachłyśnięcie - zaleganie płynnej treści, która także uniemożliwia prawidłową wentylację

Objawy to trudności z oddychaniem, mówieniem oraz niemożność kaszlu.

Pierwsza pomoc to następujące działania:

U osoby dorosłej:

 • nakłonienie do kaszlu
 • jeśli nie nastąpi reakcja, należy pochylić ratowaną osobę i uderzyć 5 razy między łopatki
 • brak poprawy oznacza, że należy wykonać uciśnięcia podbrzusza
 • w przypadku nieprzytomności należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.

U niemowlęcia:

 • należy zorientować się, co mogło połknąć dziecko (należy rozejrzeć się dookoła)
 • następnie należy przystawić dwa palce wokół ust niemowlęcia
 • kolejny krok to położenie dziecka na przedramieniu, twarzą do dołu
 • należy pamiętać, aby główka była niżej niż tułów
 • następnie wykonanie 5 uderzeń między łopatkami
 • ostatnim krokiem jest odwrócenie niemowlęcia na drugie przedramię, twarzą do góry i wykonanie 5 uciśnięć mostka (tak jak podczas resuscytacji niemowlęcia)

 

 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze