Zaloguj
Reklama

Doświadczanie bólu u dzieci

Płaczące dziecko odczuwające ból
Fot. medforum
Płaczące dziecko odczuwające ból
(0)

Percepcja bólu u dzieci jest zjawiskiem mało zbadanym. Dzieci, które mają identyczne uszkodzenia, w różny sposób odczuwają ból i w różny sposób go doświadczają.

Reklama

Wiele zależy nie tylko od samych rozmiarów uszkodzenia czy po prostu przyczyny bólu, ale również od wieku dziecka, jego płci, poziomu jego rozwoju poznawczego, doświadczeń związanych z bólem jakie dotychczas miały miejsce w jego życiu, oraz środowiska rodzinnego oraz kulturowego w jakim się wychowuje. Są to czynniki względnie stałe w określaniu percepcji bólu u dzieci. Znaczną rolę odgrywają również czynniki zmienne. Zaliczamy do nich grupę czynników zwaną czynnikami sytuacyjnymi czyli oczekiwania, poczucie kontroli oraz znaczenie jakie ma ból w danej sytuacji.

Kolejną grupą istotnych czynników są czynniki behawioralne do których zaliczamy sposób radzenia sobie, zachowania, jakie dziecko przejawia w sytuacjach stresowych oraz postawy rodziców. Poza wymienionymi grupami czynników, duży wpływ na percepcje bólu dzieci mają również czynniki emocjonalne czyli lęk, strach, złość czy frustracja. Bardzo istotną kwestią jest wiek dziecka, gdyż ma to wpływ na rozumienie sytuacji, w której ma do czynienia z bólem.

W przypadku młodszych dzieci, ból jest kojarzony jedynie z jedną jego cechą, a mianowicie - swędzeniem, pieczeniem, szczypaniem itp. Dzieci młodsze, w przeciwieństwie do dzieci starszych, nie znajdują powiązania bólu z chorobą czyli nie dostrzegają, że ból, może być wynikiem choroby. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Wybrane zagadnienia psychologii i psychiatrii dziecka” T. Wolańczyk, M. Błachno, T. Srebnicki [w:] „Pediatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa” pod red. A. Radzikowskiego, A. Banaszkiewicz, Warszawa 2008

Reklama
(0)
Komentarze