Zaloguj
Reklama

Popuszczanie stolca u dzieci starszych - przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

Autorzy: Redakcja serwisu
Wymioty u nastolatka
Fot. Pantherstock
Wymioty u nastolatka
(3)
Reklama

Popuszczanie stolca jest fizjologiczne u dzieci młodszych. Niekiedy zdarza się u dzieci w wieku powyżej 4 lat, ale wtedy powinno to być nazwane stanem chorobowym.

Objawy i przebieg popuszczania stolca

Popuszczanie stolca u dzieci objawia się brudzeniem bielizny niewielkimi ilościami zwykle płynnego lub papkowatego kału. U niektórych dzieci zdarza się to nawet wiele razy dziennie. W praktyce klinicznej regularne brudzenie bielizny obserwuje się nawet u nastolatków. Jest to wówczas bardzo poważny problem psychologiczny dla dziecka.

W większości przypadków popuszczanie stolca jest następstwem długo trwających zaparć, powodujących wytworzenie się nawyku zalegania mas kałowych w odbytnicy. Po pewnym czasie mięśnie dna miednicy ulegają osłabieniu, a drażnienie śluzówki jelita przez twarde masy kałowe powoduje powstawanie płynnego wysięku zapalnego. Skutkiem jest okresowe wyciekanie z odbytu płynnych lub półpłynnych mas kałowych.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć popuszczanie stolca

Występowanie popuszczania stolca u dziecka jest objawem wysoce niepokojącym, może bowiem świadczyć o zaawansowanych zaburzeniach w oddawaniu stolca i/lub o poważnym problemie psychologicznym (stresowym) z jakim zmaga się dziecko. W każdym takim przypadku należy zasięgnąć porady pediatry, a w większości przypadków także porady psychologa. Dzieci z popuszczaniem stolca zazwyczaj wymagają hospitalizacji, intensywnego leczenia oczyszczającego jelito grube z mas kałowych i diagnostyki w kierunku różnych schorzeń mogących być podłożem zaburzeń.

Leczenie popuszczania stolca

W przypadku niezbyt nasilonych objawów, jako postępowanie pierwszego rzutu, możliwe do wykonania w domu, zaleca się oczyszczenie odbytnicy z mas kałowych wlewkami doodbytniczymi (enema) i zastosowanie diety z dużą ilością błonnika (dieta bogatoresztkowa). Rodzice powinni dokładnie i obiektywnie ocenić, czy dziecko nie znajduje się w stanie przewlekłego stresu, spowodowanego problemami szkolnymi lub rodzinnymi, a następnie we współpracy z psychologiem podjąć działania ukierunkowane na poprawę stanu emocjonalnego dziecka.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

Ryżko J., Socha J. (red.) "Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i młodzieży" PZWL, Warszawa 2004.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(3)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze