Zaloguj
Reklama

Wczesne dzieciństwo a późniejsza jakość życia

Autorzy: Fundacja NUTRICIA, informacja prasowa
Karmienie dziecka
Fot. ojoimages
Karmienie dziecka
(0)

W dniach 5-6 października w Warszawie odbyła się konferencja naukowa lekarzy pediatrów poświęcona problematyce żywienia niemowląt i małych dzieci. Podczas  spotkania 140 lekarzy z wiodących ośrodków z całej Polski dyskutowało nad najnowszymi doniesieniami naukowymi oraz rozwiązaniami terapeutycznymi dotyczącymi postępowania z różnymi grupami małych pacjentów, m.in. dziećmi urodzonymi przedwcześnie, dziećmi z zaburzeniami karmienia czy z nadmierną masą ciała.

Reklama

Kierownikiem naukowym spotkania był prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk, a wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, prof. dr hab. n. med. Halina Weker i prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz.  

Badania prowadzone w ostatnich latach w Polsce wskazują, że rodzice nie znają ani nie stosują się do zaleceń żywieniowych dzieci, rzadko rozmawiają również o tym z lekarzem pediatrą. Z badań przeprowadzonych z inicjatywy Fundacji Nutricia i zaprezentowanych przez  dr inż. Annę Stolarczyk z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” wynika, że jedynie 7% spośród przebadanych mam dzieci w wieku 6-12 miesięcy stosuje się do zaleceń żywieniowych dla niemowląt. Co 6. niemowlę spożywa również 10 lub więcej posiłków – zamiast 5-6 na dobę1. Wśród dzieci w wieku 13-36 miesięcy już można zaobserwować tego konsekwencje –  jedna czwarta populacji ma zbyt wysoki wskaźnik masy ciała (BMI), co oznacza problem z nadwagą i otyłością. Ich dieta również nie jest właściwie zbilansowana: do niedoboru witaminy D, który zaobserwowano już u młodszej grupy dzieci, dochodzi nadmiar soli oraz cukru w pożywieniu 2 to podstawowe wnioski z badania zaprezentowane przez prof. dr hab. n.med. Halinę Weker

„Mimo tego, że istnieją jasne wytyczne schematu żywienia niemowląt, dzieci są często karmione w sposób znacząco odbiegający od zaleceń. Dlatego tak ważne jest, aby lekarze propagowali wśród rodziców żywienie zgodne z obowiązującymi rekomendacjami i podczas wizyt kontrolnych  zawsze rozmawiali z  rodzicami  na temat żywienia” – podsumowała dr inż. Anna Stolarczyk z Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Wiodącym tematem konferencji, była wczesna profilaktyka chorób dietozależnych oraz pilna potrzeba upowszechniania wiedzy o prawidłowym żywieniu wśród rodziców. Wielokrotnie w trakcie wykładów przytaczano wyniki międzynarodowych badań potwierdzających hipotezę tzw. „programowania żywieniowego”. Pochylono się również nad potrzebami dzieci urodzonych przedwcześnie, które częściej niż pozostali mali pacjenci manifestują problemy związane z żywieniem.

„Dzieci do trzeciego roku życia nie należy odchudzać, ale warto zwrócić uwagę na profilaktykę otyłości, gdyż znaczny odsetek otyłych dzieci będzie w przyszłości otyłymi dorosłymi” – powiedziała prof. dr hab.n.med Anna Obuchowicz, która wśród czynników, na które warto zwrócić uwagę we wczesnym zapobieganiu nadmiernej masy ciała, wymieniła między innymi: przyrost masy ciała kobiety ciężarnej i płodu, karmienie piersią i odpowiedni czas snu.

Po raz kolejny podkreślano zalety wynikające z karmienia piersią, które ma niebagatelny udział w programowaniu żywieniowym. Wskazano możliwe kierunki rozwoju składu mlek modyfikowanych. Zaprezentowano również perspektywy socjoekonomiczne związane ze stanem zdrowia ludności w najbliższych dekadach.

W trakcie warsztatów uczestnicy sympozjum m.in. mieli możliwość poznać nowatorskie podejście do sposobu pracy z małymi pacjentami z zaburzeniami karmienia propagowane przez Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”. Dyskutowane były przypadki pacjentów, których leczył zespół lekarza, dietetyka, psychologa i logopedy.

Lekarze podkreślali również, że obserwowane przez rodzicówproblemy z karmieniem dzieci często mają podłoże w zaburzeniach, które nie zawsze są zgłaszane i diagnozowane. Problem ten dotyczy nawet 40% dzieci. Zastosowanie odpowiedniego schematu postępowania przy rozpoznawaniu i leczeniu tego typu zaburzeń, pozwala w krótkim czasie wyleczyć większość przypadków.  Zwrócono również uwagę na indywidualne podejście, konieczne przy ocenie stanu odżywienia małych pacjentów. Apelowano do lekarzy, aby regularnie monitorowali rozwój każdego pacjenta, po to, aby szybko zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości.

Uczestnicy szczególnie docenili możliwość przedyskutowania indywidualnych przypadków z ekspertami oraz interdyscyplinarne ujęcie zagadnienia żywienia dzieci. „’Zdrowe dzieci, zdrowa przyszłość’ to misja, która prezentuje nasz sposób myślenia. Jesteśmy przekonani o tym, że dbając o zdrowie dzieci, w tym o ich właściwie zbilansowaną dietę, możemy realnie wpłynąć na to, jaki będzie stan zdrowia Polaków za kilkadziesiąt lat” – powiedziała dr Agnieszka Święcicka-Ambroziak.

 


1 Badanie „Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia niemowląt w wieku 6 i 12 miesięcy w populacji polskiej” przeprowadzone przez Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

2 Badanie „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce” przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze