Zaloguj
Reklama

Zastosowanie USG u pacjentów w wieku przedszkolnym

Usg jamy brzusznej
Fot. panthermedia
Usg jamy brzusznej
(0)

Badanie ultrasonograficzne jest nieinwazyjnym bezpiecznym badaniem, które z powodzeniem może być stosowane w stosunku do pacjentów w każdym wieku. Jest to badanie, które może być stosowane jako narzędzie diagnostyczne w kierunku wykrywania zmian podejrzanych nowotworowo, stąd coraz częściej lekarze pediatrzy korzystają z tej techniki badawczej. Co więcej, coraz większa świadomość rodziców powoduje wyrażenie chęci, by ich dzieci były profilaktycznie, corocznie badane za pomocą USG.

Reklama

USG czyli ultrasonografia jest nieinwazyjnym, bezpiecznym badaniem, które nie wymaga wcześniejszego, medycznego czy farmakologicznego przygotowania. Jest to badanie, z którego coraz częściej korzystają lekarze pediatrzy, gdzie szczególnego znaczenia nabiera ono w kontekście wykrywania nowotworów u dzieci.

Na terenie Warszawy (w dzielnicach Ochota i Mokotów), w 2015 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe, które miało na celu wskazanie częstotliwości korzystania z USG wśród lekarzy pediatrów oraz powodów, jakie stały u podłoża sięgnięcia po tego rodzaju badanie. Anonimowe badania ankietowe prowadzone były od października 2015 do kwietnia 2016 i objęły ankiety od rodziców 336 przedszkolaków, w wieku od 3 do 6 lat. Wśród badanych znalazły 154 dziewczynki i 182 chłopców.

Wyniki ankiet wskazują, że 27% dzieci nie miało nigdy przeprowadzonego badania USG a 32% z badanych, przeszło takie badanie zaledwie jeden raz. Ponad połowa – 52% - skierowana była na badanie przez lekarza pediatrę, a najczęstszym tego powodem była kontrola dziecka zdrowego, czyli dziecka, u którego nie stwierdzono wcześniej patologii lub zaburzeń.
Okolica ciała, jaka badana była najczęściej to jama brzuszna, która była poddana badaniu USG w 52% przypadkach, z czego około 15% wymagało dalszej diagnostyki lub specjalistycznej konsultacji. Część z tych przypadków wymagała także pobytu w szpitalu.

W wynikach badań USG, zmianę która była podejrzana nowotworowo, wykryto w 2% przypadków, przy czym wady wrodzone, badanie USG wykryło u 3% dzieci. Inne, dodatkowe badania obrazowe zostały wykonane u około 27% dzieci.

Zgodnie z otrzymanymi wynikami badań ankietowych, aż 77% rodziców wyraziło chęć, by dziecko miało możliwość korzystania z corocznych profilaktycznych badań USG, co wskazuje na wzrost świadomości rodziców w związku z profilaktyką i wczesnym wykrywaniem. Jak wskazują otrzymane wyniki z ankiet, podobny trend kształtuje się także wśród lekarzy pediatrów, którzy coraz częściej zlecają wykonanie tego nieinwazyjnego, bezpiecznego badania. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Badanie ultrasonograficzne wśród pacjentów w wieku przedszkolnym – badanie ankietowe„ J. Stanisław Bukowski, P. Bombiński, M. Witek, D. Choroś, Z. Koźlakiewicz, M. Mazurek, M. Pluta, M. Brzewski

Reklama
(0)
Komentarze