Zaloguj
Reklama

XV edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczaca problematyki krzywdzenia dzieci

Dziecko w podróży
Fot. Pantherstock
Dziecko w podróży
(5)

Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza XV edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki krzywdzenia dzieci.

Reklama

W konkursie mogą wziąć prace empiryczne i teoretyczne dotyczące szeroko rozumianej problematyki krzywdzenia dzieci, które zostały obronione w roku akademickim 2013/2014. Prace moga być zgłaszane przez autorów, promotorów, władze wydziałów i instytutów, w których powstały. Głównymi kryteriami oceny będą rzetelność w zakressie metodologii, walory poznawcze pracy oraz możliwość wykorzystania jej rezultatów.

Dla laureatów przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe.

Prace należy przesyłać na adres:

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa

z dopiskiem KONKURS

 

Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia 2014r.

Więcej informacji na stronie www.fdn.pl

Reklama
(5)
Komentarze