Zaloguj
Reklama

Skażenie bakteriologiczne żywności w restauracjach, czyli jak nie zepsuć sobie urlopu

Owoce
Fot. medforum
Owoce
(5)

Autorzy cytowanej publikacji wybrali 35 restauracji polecanych jako godne odwiedzenia przez dwa największe przewodniki po Bangkoku. Pobrano w nich łącznie 70 próbek z różnych potraw, a następnie wykonano analizę mikrobiologiczną tych próbek.

Reklama

Wiele krajów, do których wyjeżdżamy na wakacje z dziećmi reprezentuje niższy niż Polska poziom higieny. Częstym problemem wakacyjnym jest tzw. biegunka podróżnych, spowodowana najczęściej zakażeniem bakteryjnym przenoszonym przez żywność. Jak wykazują badania przeprowadzone w Bangkoku (Tajlandia) problem dotyczy nawet "markowych" restauracji. Autorzy cytowanej publikacji wybrali 35 restauracji polecanych jako godne odwiedzenia przez dwa największe przewodniki po Bangkoku. Pobrano w nich łącznie 70 próbek z różnych potraw, a następnie wykonano analizę mikrobiologiczną tych próbek poszukując bakterii powodujących biegunki zakaźne. Skażenie patogennymi bakteriami wykryto w 15% próbek. W 2% wykryto bakterie Salmonella, a w 13% lokalny patogenny szczep Arcobacter butzleri (podobny do bakterii z grupy Campylobacter). Nie wykazano różnic w ryzyku skażenia bakteriologicznego pomiędzy poszczególnymi restauracjami niezależnie od obowiązujących w nich cen. Autorzy podkreślają, że według rekomendacji amerykańskich Tajlandia jest krajem o zaledwie umiarkowanym ryzyku nabycia biegunki podróżnych. Należy więc oczekiwać, że w innych krajach rozwijających się, poziom skażeń bakteriologicznych żywności może być jeszcze większy. Większość lekarzy zajmujących się medycyną tropikalną zaleca profilaktykę farmakologiczną biegunki podróżnych w czasie pobytu w krajach rozwijających się oraz posiadanie leków objawowych na wypadek dolegliwości jelitowych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Teague NS, Srijan A, Wongstitwilairoong B i wsp.: Enteric pathogen sampling of tourist restaurants in Bangkok, Thailand. J Travel Med. 2010 Mar 1;17(2):118-23.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze