Zaloguj
Reklama

Rodzice dzieci z ADHD

Autorzy: Andrea M. Chronis i wsp.
Rodzice dzieci z ADHD
Fot. medforum
(0)

Wśród rodziców dzieci z zespołem ADHD stwierdzono stosunkowo często występowanie zaburzeń emocjonalnych oraz skłonność do stosowania używek.

Reklama

Rodzice dzieci z zespołem ADHD,  rozpoznanym zgodnie z kryteriami DSM-IV zostali poddani szczegółowym badaniom psychologiczno-psychiatrycznym. Badania te obejmowały szczegółowy wywiad dotyczący przeszłości (dzieciństwo, okres dojrzewania) oraz dokładną analizę aktualnej kondycji psycho-społecznej rodzica. W grupie tej stwierdzono stosunkowo często występowanie zaburzeń emocjonalnych oraz skłonność do stosowania używek. Dane z wywiadu pozwalały podejrzewać  również występowanie objawów ADHD w dzieciństwie- np. problemy szkolne i w kontaktach z rówieśnikami itp. W świetle tych wyników wydaje się istotnym konieczność objęcia różnymi formami terapii nie tylko małych pacjentów, ale również ich całych rodzin. Psychoterapia tych dzieci wymaga ogromnego zaangażowania i wysiłku ze strony rodziców, dlatego tak ważne jest ich samopoczucie i kondycja psychiczna.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, vol. 42, no. 12 (December 2003) pp. 1424-1432.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze