Zaloguj
Reklama

Rak tarczycy w Polsce w latach 1980-2000

Autorzy: Roszkowska H, Gorynski P.
Rak tarczycy w Polsce w latach 1980-2000
Fot. medforum
(0)

W latach 90-tych zaobserwowano w Polsce wzrost liczby przypadków raka tarczycy, mogący być odległym następstwem awarii w Czernobylu, ale pomimo tego rak tarczycy nadal jest chorobą relatywnie rzadką w naszym kraju.

Reklama

Rak tarczycy jest chorobą, której obawia się wiele osób pamiętających awarię elektrowni atomowej w Czernobylu. Epidemiolodzy z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dokonali wieloletniej analizy zachorowalności na raka tarczycy w naszym kraju. Wbrew obawom rak tarczycy jest nadal chorobą relatywnie rzadko występującą w naszym kraju. Stanowi on zaledwie 0,5% wszystkich nowotworów u mężczyzn i 2% wszystkich nowotworów u kobiet. Analizując okres lat 1980-2000 zaobserwowano wzrost zachorowalności, zauważalny od roku 1991. Może to być odległy efekt awarii w Czernobylu, ale podkreśla się, że zjawisko to można również wiązać z zaprzestaniem na pewien czas profilaktycznego jodowania soli w roku 1980. Udowodniono bowiem, że niedobór jodu w pożywieniu stymuluje tarczycę do przerostu, co w aspekcie wieloletnim zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów tarczycy. W końcu lat 90-tych zaobserwowano również niewielki wzrost zachorowań w grupie dzieci 0-15 lat, co prawdopodobnie można wiązać z awarią w Czernobylu, jednak liczba przypadków raka tarczycy jest mniejsza niż obawy i szacunki dokonywane w okresie bezpośrednio po awarii.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Przegl Epidemiol. 2004;58(2):369-76.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze