Zaloguj
Reklama
(4)

Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą liczyć na pomoc finansową ze strony państwa.

Reklama

Pierwszym świadczeniem jest zasiłek rodzinny. Przysługuje on dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych. Aby osoba niepełnosprawna mogła otrzymać świadczenie, przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekroczyć 623 zł. Wysokość świadczenia to:

  • 77 zł na dziecko do 5 roku życia,
  • 106 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
  • 115 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia.

Osoba niepełnosprawna może otrzymywać zasiłek rodzinny do 24 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole oraz posiadaniu orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kolejnym świadczeniem jest specjalny zasiłek opiekuńczy wynoszący 520 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom:

  • na których ciąży obowiązek alimentacyjny,
  • jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą, która ma się orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kryterium dochodowe to podobnie jak w przypadku zasiłku rodzinnego kwota, która nie może przekroczyć 623 zł w przeliczeniu na jedną osobę.

Czy istnieją jeszcze jakieś inne rodzaje świadczeń? O tym w części drugiej artykułu.

Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze