Zaloguj
Reklama

Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice dzieci niepełnosprawnych?

Niemowlę
Fot. ojoimages
Niemowlę
(4)

Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą liczyć na pomoc finansową ze strony państwa.

Reklama

Pierwszym świadczeniem jest zasiłek rodzinny. Przysługuje on dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych. Aby osoba niepełnosprawna mogła otrzymać świadczenie, przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekroczyć 623 zł. Wysokość świadczenia to:

  • 77 zł na dziecko do 5 roku życia,
  • 106 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
  • 115 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia.

Osoba niepełnosprawna może otrzymywać zasiłek rodzinny do 24 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole oraz posiadaniu orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kolejnym świadczeniem jest specjalny zasiłek opiekuńczy wynoszący 520 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom:

  • na których ciąży obowiązek alimentacyjny,
  • jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą, która ma się orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kryterium dochodowe to podobnie jak w przypadku zasiłku rodzinnego kwota, która nie może przekroczyć 623 zł w przeliczeniu na jedną osobę.

Czy istnieją jeszcze jakieś inne rodzaje świadczeń? O tym w części drugiej artykułu.

Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze