Zaloguj
Reklama

Metody badań chromosomów

Autorzy: Ewa Chodkowska
Badanie z wykorzystaniem mikroskopu
Fot. medforum
Badanie z wykorzystaniem mikroskopu
(0)

Analiza chromosomów to tzw. oznakowanie kariotypu. Polega ona na określeniu liczby i struktury chromosomów w komórkach badanej osoby. Analizie poddaje się chromosomy uwidocznione w dzielących się mitotycznie komórkach somatycznych.

Reklama

Do badania wykorzystuje się limfocyty krwi obwodowej, tkanki, szpik kostny, skórę, płyn owodniowy. W laboratorium cytogenetycznym zakładane są hodowle limfocytów. Pobudza się limfocyty T do podziałów. Nagromadzenie komórek w stadium metafazy następuje przez podanie kolchicyny. Z zawiesiny utrwalonych komórek sporządza się preparaty na szkiełku mikroskopowym i barwi chromosomy w celu uzyskania wzoru prążkowego umożliwiającego identyfikację.

Analizę chromosomów przeprowadza się w mikroskopie świetlnym i wykonuje dokumentację fotograficzną oraz sporządza się kariogram. W diagnostyce klinicznej niektórych chorób i zespołów niezbędnym będzie wykonanie identyfikacji chromatyny płciowej i ocena kariotypu. Badanie chromatyny płciowej, szeroko stosowane było dawniej w celu określenia płci i diagnostyki aberracji liczbowych chromosomów płci. Dzisiaj zostało zastąpione przez bardziej wiarygodne metody cytogenetyczne i molekularne.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatria. Podręcznik dla studentów Redakcja nauka prof. Dr hab. N. med. Krystyna Kubicka, prof. Dr hab. N. med. Wanda Kawalec

Reklama
(0)
Komentarze