Zaloguj
Reklama

Mama wraca do pracy na nowych warunkach

Autorzy: Informacja prasowa: Akcji „Mama wraca do pracy”
Wspólne spędzanie czasu
Fot. ojoimages
Wspólne spędzanie czasu
(0)

W tym roku wchodzą w życie nowe przepisy prawne, regulujące sytuację kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka. Jak się jednak okazuje, Polki niechętnie będą korzystać z nowych benefitów.

Reklama

Znane są już wyniki tegorocznego badania postaw i opinii mam, zrealizowanego na zlecenie marki Bebilon w ramach akcji „Mama wraca do pracy”. Przeprowadzona w pierwszej połowie roku ankieta miała na celu między innymi sprawdzenie, czy mamy są świadome nadchodzących zmian w prawie i czy zamierzają z nich skorzystać. W badaniu wzięło udział ponad 22 000 mam i kobiet w ciąży, a wyniki opracował dom badawczy Millward Brown. Unikalnym elementem tegorocznej ankiety jest głos partnerów - po raz pierwszy bowiem o opinie związane z rodzicielstwem zapytano także ojców.

Zmiany w prawie, które weszły w życie 17 czerwca 2013 roku znacząco zmieniają możliwości opieki rodziców nad dzieckiem w pierwszych miesiącach życia. Nowe przepisy pozwalają mamie spędzić z dzieckiem nawet rok w domu – na ten czas składa się 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Jak jednak wskazują wyniki ankiety „Mama wraca do pracy”,tylko co trzecia mama (30%) planuje skorzystać z dłuższego urlopu – ponad połowa (52%) rezygnuje z tej możliwości, a niemal co piąta (18%) nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie. Proporcje w grupie kobiet w ciąży są nieco inne – ponad połowa przyszłych mam (56%) chce skorzystać z dłuższego urlopu, co piąta (20%) zdecydowanie wyklucza tę możliwość, a niemal co czwarta (25%) jeszcze nie podjęła decyzji. Jako kluczowy negatywny skutek dłuższego urlopu obie grupy ankietowanych kobiet wymieniają większą trudność w uzyskaniu umowy o pracę (22% mam i 18% kobiet w ciąży) i trudniejszy powrót do pracy po roku spędzonym z dzieckiem (18% mam i tyle samo kobiet w ciąży).

Reklama
(0)
Komentarze