Zaloguj
Reklama

Jakie błędy wychowawcze popełniają rodzice?

Więź taty z dzieckiem
Fot. ojoimages
Więź taty z dzieckiem
(5)

Rodzina to podstawowa komórka społeczna. Tutaj kształtuje się osobowość, styl życia, system wartości i poglądy. Szkoła i rówieśnicy umacniają wpływy rodzinu lub modyfikują je i uzupełniają.

Reklama

Dla każdego człowieka bardzo ważne w życiu jest poczucie bezpieczeństwa. Dziecko musi posiadać "bezpieczny dom" i czuć miłość rodziców. Tylko w takim środowisku można nauczyć się podejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność.

Bardzo często zdarza się jednak, że rodzice (czasami nieświadomie) popełniają błędy wychowawcze.

Wśród najczęściej występujących błędów wychowawczych można wymienić:

  • Rozpieszczanie dziecka czyli wyręczanie we wszystkim, wiąże się to z pozbawieniem samodzielności. Dziecko ma poczucie, że wszystko mu się należy, wszystko może mieć. W dorosłym życiu ujawniają się konsekwencje rozpieszczania - np. nieumiejętność radzenia sobie w prostych czynnościach.
  • Brak konsekwencji w stawianych wymaganiach. Często rodzice pozwalają na coś dzieciom, a innym razem nie zgadzają się na wykonanie danej czynności. Prowadzi to do poczucia niesprawiedliwości - dziecko nie wie, kiedy otrzyma karę, a kiedy nagrodę.
  • Liberalizm - wychowawcza beztroska - zapracowani rodzice nie mają czasu dla dziecka, nie interesują się jego sprawami.
  • Rygoryzm występuje w rodzinach, które mają niezłomne zasady, rygorystyczny tryb życia i specyficzny system poglądów. W życiu nie ma radości, niespodzianek i spontaniczności. Rygoryzm powoduje upokorzenie i cierpienie dziecka.
  • Perfekcjonizm - często bywa przyczyną problemów rodzinnych. Perfekcyjny rodzic używa reprymend, karcenia, gniewania się - to wszystko oznacza, że "to nie jest jeszcze dobrze". Często używa słów: musisz, powinieneś, nie wolno. Zachowania te wzbudzają poczucie winy.
  • Milczenie - dzieci nie mogą prosić nikogo o pomoc, ani zwierzać się. Rodzic sygnalizuje pewne rzeczy krótkimi hasłami.

Najważniejsze jest to, żeby rodzice mieli wspólną wizję wychowania i postępowali zgodnie z tym, co ustalili - dziecko musi otrzymywać spójne komunikaty.

 

 

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze