Zaloguj
Reklama

Fundacja Dzieci Niczyje - konkurs prac magisterskich

Matka pocieszająca dzieci
Fot. medforum
Matka pocieszająca dzieci
(0)

Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza XVI edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki krzywdzenia dzieci.

Reklama

W konkursie mogą wziąć udział prace empiryczne i teoretyczne dotyczące problemu krzywdzenia dzieci, przeymocy fizycznej, wykorzystywania seksualnego oraz zaniedbywania dzieci. Warunkiem koniecznym jest, aby praca magisterska został obroniona w roku akademickim 2014/2015 i moga zostać zgłoszone przez autorów, promotorów, władze wydziałów i instytutów, w których został napisane.

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Fundacji Dzieci Niczyje oraz autorytety naukowe związane z tematyka konkursu dokonają oceny zgłoszonych prac pod kątem rzetelności w zakresie metodologii badawczej, walorów poznawczych pracy oraz możliwości wykorzystania jej rezultatów w praktyce.

Prace należy przysyłać na adres:

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
z dopiskiem KONKURS

Więcej informacji na stronie www.fdn.pl

Piśmiennictwo

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze