Zaloguj
Reklama

Bez paszportu daleko z dzieckiem nie wyjedziesz

Autorzy: Informacja prasowa InpulsPR
Opracowanie merytoryczne: mec. Wojciech Alfawicki z KRP Kowalski, Popławski i Wspólnicy
Podróż
Fot. ojoimages
Podróż
(5)

Okres świąteczny to czas rodzinnych wyjazdów, coraz częściej także tych zagranicznych. Kiedy wybieramy się z dzieckiem poza Polskę, odpowiednio wcześniej musimy pomyśleć o wyrobieniu dla niego koniecznych dokumentów.

Reklama

Na zagranicznym wyjeździe nie tylko dorosły, ale i dziecko powinno posiadać dowód tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu. Ten pierwszy wystarczy w wypadku podróży do państw Unii Europejskiej natomiast, gdy chcemy wybrać się poza kraje UE, konieczne jest wyrobienie dziecku paszportu.

Co do zasady niezbędna jest zgoda obojga rodziców (opiekunów prawnych), którą wyrażają podpisując wniosek o wydanie paszportu (podpis musi zostać złożony w obecności pracownika urzędu). Formularz ten jest dostępny w każdym biurze paszportowym. Należy go wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Dopełniając formalności, rodzice muszą pamiętać o swoim dokumencie tożsamości, aby umożliwić weryfikację danych wpisanych we wniosku. W przypadku dzieci do lat 5, podczas składania wniosku nie jest wymagana ich obecność, natomiast od dzieci, które ukończyły 5 rok życia pobiera się odciski palców, dlatego muszą one zjawić się w urzędzie razem z opiekunami.

Jak długo ważny paszport małoletniego

Od 27 lutego 2013 r. obowiązuje ustawa o dokumentach paszportowych, która wprowadziła zmianę w zakresie m.in. daty ważności paszportu osoby małoletniej.
Po ostatniej nowelizacji ważność paszportu wynosi 10 lat, jednak w przypadku osób, które nie ukończyły 13 lat okres ten to 5 lat. Opłata za wydanie dokumentu wynosi 140 zł dla paszportu ważnego 10 lat. Uczniowie od lat 13 oraz studenci korzystają z 50% ulgi – płacą więc 70 zł, natomiast należność za paszport dla dziecka, które nie ukończyło lat 13 jest równa 30 zł.
 

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze