Zaloguj
Reklama

Recenzja książki Ewy Pisuli - "Małe dziecko z autyzmem"

Autorzy: Magdalena Polak
Okładka książki
Fot. medforum
Okładka książki
(0)

Autorka, profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego interesuje się dziećmi, które dotknęły zaburzenia rozwoju, a w szczególności dzieci z autyzmem.

Reklama

Pomimo zaawansowanej medycyny i daleko posuniętych zagadnień psychologicznych nadal nie można jednoznacznie i bez kontrowersji odpowiedzieć na pytanie skąd bierze się autyzm i co dokładnie powoduje jego rozwój. Na przestrzeni ponad sześćdziesięciu lat, kiedy to po raz pierwszy autyzm został opisany przez L. Kanner’a powstało wiele definicji, terminów, klasyfikacji i opinii na ten temat, niejednokrotnie bardzo kontrowersyjnych i poddawanych w wątpliwość. Ewa Pisula porządkuje je oraz przedstawia autyzm jako całościowe zagadnienie psychologiczne, mając na uwadze trudności jakie ono sprawia.

Im wcześniej wykryty autyzm tym lepsza i większa możliwość aby rozpocząć właściwą terapię. Pomóc dziecku, ale również rodzinie, która staje w obliczu zupełnie nowej, niejednokrotnie abstrakcyjnej sytuacji. W Polsce zaburzenie to rozpoznaje się najczęściej między 4 a 6 rokiem życia, nie ułatwia tego fakt, że są opisane jego symptomy, ale to, że nie ma jednoznacznego symptomu, który wskazuje diagnozę.

Autorka opisuje jakie są aktualne kryteria diagnostyczne, zróżnicowanie i opóźnienia umysłowe u dzieci oraz opisuje metody i narzędzia diagnostyczne. Bardzo pomocny wydaje się rozdział na temat przekazywania diagnozy rodzicom, który pokazuje, że trudność ta dotyka obu stron: zarówno rodziców, którzy reagują negatywnie, ale również lekarzy – którzy podchodzą do tego tematu emocjonalnie.

Wczesne zdiagnozowanie zaburzeń autystycznych dają rodzicom nadzieję na odpowiednie dobranie terapii oraz daje szansę dzieciom na minimalizowanie nawarstwiania się nieprawidłowości i zaburzeń. Jest też wsparciem dla rodziców i opiekunów dzieci, którzy powinni czynnie uczestniczyć w terapii z dzieckiem. Autorka w swojej pracy nie zapomina o roli jaką odgrywają rodzice, którzy stają się domowymi, rodzinnymi terapeutami.

Autorka przedstawia wyniki badań, które dotyczą tego, jak rodzice postrzegają rozwój małego dziecka z autyzmem. Czy dzieci komunikują się z otoczeniem, czy izolują się od otoczenia, i jak przebiega ich rozwój fizyczny.

Parokrotnie podkreślany w książce jest brak odpowiednich form wsparcia ze strony odpowiednich organów dla rodziców, lekarzy, grup naukowych, które odpowiedzialne są za terapię, badania, czy wsparcie dzieci ze spektrum autystycznym.

„Małe dziecko z autyzmem” to książka naukowa, ale napisana bardzo przystępnym językiem. Publikacja ta nadaje się zarówno dla rodziców, borykających się z problemem autyzmu u dzieci, jak i do środowisk medycznych, czy psychologicznych. Autorka nie krytykuje, ale przedstawia fakty. Stwarza nadzieję, że autyzm to nie wyrok, że dzieciństwo i rodzicielstwo nim naznaczone nie muszą być smutne i bez rozwiązania.

Piśmiennictwo

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze