Zaloguj
Reklama

Problemy trawienne a sposób odżywiania we wczesnym dzieciństwie

Rozszerzanie diety dziecka
Fot. panthermedia
Rozszerzanie diety dziecka
(0)

Właściwe odżywianie ma bardzo duże znaczenie, w szczególności w okresie noworodkowym i dziecięcym, dając możliwości rozwoju młodemu organizmowi. W przypadku kiedy dieta jest nieprawidłowa, może doprowadzić do uszkodzeń oraz skutkować rozwojem różnych chorób.

Reklama

Odpowiednia i zróżnicowana dieta, w przypadku dzieci, pozwala nie tylko na zapobieganie chorobom, ale również daje organizmowi możliwość uwolnienia potencjału rozwojowego, jak również wspomaga jego odporność.

Niewłaściwe odżywianie nie daje skutków natychmiastowo. Problemy wynikające z niewłaściwej diety często w ogóle nie są zauważalne w początkowych stadiach. Zwracamy na nie uwagę dopiero wtedy, gdy problem jest mocno nasilony. Specjaliści określili obszary, w których rozpatrują niewłaściwe odżywianie. Niedożywienie lub nadmierne żywienie gdzie najbardziej zauważalnym problemem jest niedobór lub nadmiar masy ciała. Niedożywienie jakościowe, którego objawy można zbadać jedynie klinicznie a dotyczą niedoborów koniecznych substancji, takich jak witaminy czy aminokwasy. Nieodpowiednie proporcje składników pożywienia w stosunku do zapotrzebowania organizmu, objawiające się w wyniku odkładania się nadwyżki składników, implikując tym samym schorzenia takie jak na przykład miażdżyca oraz niewłaściwy tryb żywienia rozumiany jako nieodpowiednia ilość posiłków oraz przerw między nimi.

Dieta ma wpływ na rozwój dziecka już w okresie okołoporodowym, kiedy to pokarm z piersi matki zapewnia dziecku pełnie zapotrzebowanie na składniki odżywcze, mineralne oraz probiotyczne, zapewniając odpowiedni rozwój flory jelitowej w organizmie dziecka. Zaniechanie karmienia piersią w tym okresie może wynikać z różnych przyczyn, zarówno ze strony matki jak i dziecka, jednak karmienie sztuczne, może spowodować ujawnienie się lub wystąpienie chorób pierwotnie jelitowych takich jak złe wchłanianie lub ogólnoustrojowych - alergie pokarmowe, astma czy otyłość w późniejszych okresach życia człowieka.

Zaburzenia wchłaniania jelitowego i trawienia mogą być spowodowane nieodpowiednią kolonizacją bakteryjną jelita lub też niedojrzałością, niewykształceniem zdolności do trawienia podawanych pokarmów (takich jak na przykład mleko krowie czy kozie). W takich przypadkach częstym skutkiem zaburzeń wchłaniania jelitowego i trawienia są uszkodzenia metaboliczne oraz czynnościowe nabłonka jelita a także trzustki. Objawy takie jak biegunki, ulewanie, refluks żołądkowo- jelitowy, kolki sugerują przyczynę problemu.

Kolejnym problemem, związanym z funkcjonowaniem jelit są przewlekłe zaparcia, co ma ścisły związek z zaburzeniami czynnościowymi jelit, a skutkuje często popuszczaniem lub nietrzymaniem stolca. Jest to bardzo częstą przyczyną wizyt pediatrycznych w naszym kraju. Niestety problemem towarzyszącym zaparciom jest bolesne oddawanie stolca, które dotyczy dzieci młodszych, ale również może pojawić się w okresie noworodkowym.

Niezwykle duża liczba chorób, około 80, powodowanych jest nieprawidłową dietą czy też nieodpowiednim stylem odżywiania się. Dolegliwości z nimi związane, dotyczą nie tylko sfery fizycznej, ale także psychicznej, co więcej, największa umieralność odnotowywana w Polsce, dotyczy schorzeń takich jak choroby układu krążenia czy nowotwory, czyli schorzeń, u podstaw których leży nieprawidłowe odżywianie.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • "Wybrane problemy zdrowotne uwarunkowane nieprawidłowym żywieniem dziecka- aspekt kliniczy i pielęgniarski" R. J. Makosiej, E. Czkwianiac, L. Sochacka [w:] "Wybrane zagadnienie z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa" pod red. L.Sochacka, A. Wojtyłko, Opole 2012

Reklama
(0)
Komentarze