Zaloguj
Reklama

Integracja sensoryczna a rozwój mowy dziecka

Chłopiec z autyzmem
Fot. Shutterstock
Chłopiec z autyzmem
(4)

Integracja sensoryczna jest elementem funkcjonowania dziecka mającym decydujący wpływ na jego rozwój oraz zdolność do pogłębiania swoich umiejętności. Zaburzenia w organizacji neurologicznej mogą nieść za sobą bardzo negatywne konsekwencje, powodując u dziecka patologiczne reakcje i generując u niego problemy oraz trudności rozwojowe, w tym zaburzenie rozwoju mowy. Podjęcie odpowiedniej terapii, jaką jest terapia sensoryczna, pozwala na redukcję lub nawet eliminację tego typu problemów.

Reklama

Rozwój mowy

Zaburzenia integracji sensorycznej są powodem błędnego, nieprawidłowego odbioru bodźców pochodzących zarówno ze świata zewnętrznego, jak i z głębi ciała. Brak odpowiednich – prawidłowych sygnałów – skutkuje zaburzeniem rozwoju mowy dziecka, stając się tym samym przyczyna opóźnień i nieprawidłowości komunikacyjnych [2].

Szczególne odniesienie ma to do schorzeń, którym owe zaburzenie towarzyszy, jak np. dziecięce porażenie mózgowe, gdzie rozwój mowy zależny jest przede wszystkim od rozległości oraz położenia zaburzeń, a także od opóźnień umysłowych towarzyszących mózgowemu porażeniu dziecięcemu. W przypadku tej jednostki chorobowej zaburzenia ośrodkowe mowy związane są z uszkodzeniami i dysfunkcjami wyższych funkcji korowych i mogą dotyczyć zarówno rozpoznawania, jak i formowania słowa. Mamy tutaj także do czynienia z zaburzeniami artykulacji, co związane jest bezpośrednio z zaburzeniami na poziomie analizatora ruchowego, motorycznego [2].

Zdaniem niektórych autorów zaburzenie rozwoju mowy jest pierwszym sygnałem rozwijającego się autyzmu. Zaburzenia integracji sensorycznej u tych dzieci objawiają się rozwojem mowy nieharmonijnym z tendencją do regresji. Zauważalne są także problemy z artykulacją oraz opóźnieniem w rozwoju języka jako narzędzia komunikacyjnego, stąd częstym sposobem rozmowy z dzieckiem z autyzmem jest posługiwanie się tzw. słowami-kluczami [2].

Profesjonalna terapia

Terapię i pracę z dzieckiem dotkniętym problemem zaburzeń integracji sensorycznej powinien podjąć certyfikowany specjalista z tej dziedziny – terapeuta Integracji Sensorycznej. Celem prowadzenia tego rodzaju terapii jest przede wszystkim rozwój zdolności i umiejętności koncentracji na określonym prawidłowo ukierunkowanym zadaniu ruchowym. Ważne jest więc pogłębienie skupienia dziecka, polepszenie jego koordynacji ruchowej, podniesienie zaangażowania w wykonywane zadanie oraz w pracę w zespole rówieśniczym. Należy w odpowiedni sposób i odpowiednim natężeniu, dostarczyć dziecku wszystkich rodzajów bodźców [1].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] N. Kołat: Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci – diagnostyka i postępowanie. „Nowa Pediatria” 2014/03, s. 97-102.
    [2] T.P. Wasilewski: Integracja sensoryczna i jej znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju mowy dziecka. „Pediatria i Medycyna Rodzinna” 2018, nr 14(1), s. 20–32.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze