Zaloguj
Reklama

Przejawy agresji u dzieci

Autorzy: Ewa Chodkowska
Smutek u dziecka
Fot. medforum
Smutek u dziecka
(0)

Zachowania agresywne mogą pojawić się u dzieci po ukończeniu 2 roku życia. Jest to czas, kiedy dzieci mają naturalną tendencję do poznawania świata, usamodzielniania się oraz rozszerzania zainteresowań.

Reklama

Bezpośrednio łączy się to ze zwiększeniem aktywności ruchowej i poznawczej dziecka. Sytuacje, kiedy rodzice próbują nadmiernie kontrolować dziecko i ograniczać jego swobodę będą rodziły bunt. Uczucie pokrzywdzenia i odrzucenia może być również związane z pojawieniem się rodzeństwa. Wyżej wymienione sytuacje sprzyjają ujawnieniu się agresji. Może być ona ukierunkowana na rodzeństwo bądź rodziców. Często przejawy agresji są próbą zwrócenia na siebie uwagi.

Inną możliwą przyczyną jest wyrażenie swojego gniewu lub mała odporność na niepowodzenia i trudne sytuacje. Zdarza się, że nieświadomi rodzice wzmacniają agresywne zachowania dziecka. Przykładem może być spełnianie jego nieuzasadnionych żądań. Dziecko obserwując świat może nauczyć się takich zachowań poprzez oglądanie telewizji, od rówieśników bądź osób dorosłych. Jeśli dziecko samo jest krzywdzone, może przejawiać agresję wobec innych dzieci.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatria.
    Podręcznik dla studentów, red. naukowa: prof. Dr hab. N. med. Krystyna Kubicka, prof. Dr hab. N. med. Wanda Kawalec

Reklama
(0)
Komentarze