Zaloguj
Reklama

Czy antybiotyki naprawdę przestają działać? Cz. I

Współautorzy: EDYTA ZYROMSKA
Wizyta u pediatry
Fot. iStock
Wizyta u pediatry
(0)

W filmach science-fiction pojawiają się niekiedy sceny, obrazujące zagładę ludzkości wywołaną przez super bakterie, które są oporne na wszystkie znane antybiotyki. Okazuje się, że nie jest to tylko bujna wyobraźnia filmowców. WHO alarmuje - antybiotyki przestają działać!

Reklama

Antybiotyki- (grec. Anti-przeciw; bios-życie); charakteryzowane są jako naturalne metabolity, wytwarzane przez niektóre szczepy mikroorganizmów, które w bardzo niskich stężeniach działają bójczo na inne szczepy bakterii. Ojcem antybiotyków nazywany jest Alexander Fleming, który w 1928 roku zauważył,że zanieczyszczenie podłoża pleśnią Penicillium notatum hamuje wzrost bakterii. W ten sposób odkryto penicylinę- produkt metabolizmu pleśni Penicillium. Zwyczajowo, antybiotyki dzielone są na beta-laktamowe jak penicylina i aminopenicylina; cefalosporyny, monobaktamy, karbapenemy i antybiotyki peptydowe.

Jak działają antybiotyki?

Mechanizm działania antybiotyków oparty jest na zabijaniu drobnoustrojów, które wywołują stan chorobowy. Do głównych mechanizmów działania antybiotyków, zalicza się zakłócanie syntezy ściany komórkowej chorobotwórczych bakterii, tworzenie „dziur” w ścianie komórkowej bakterii chorobotwórczej, zakłócanie syntezy białek, które są niezbędne do wzrostu bakterii chorobotwórczych.

Zmierzch ery antybiotyków?

Naudyżwanie ant6ybiotyków nie tylko przy leczeniu drobnych przeziębień, ale również spożywanie antybiotyków w mięsie doprowadziło do wytworzenia oporności na szczepy bakteryjne. Na każdego obywatela Polski,w chwili obecnej przypadają cztery kuracje antybiotykowe w skali roku. Bakterie, ze względu na łatwość mutacji szybko zmieniają swoje właściwości, przez co uodporniają się na antybiotyki.  Bakterie przekazują mechanizm oporności kolejnym bakteriom, poprzez przekazywanie DNA. Niektóre potrafią syntetyzować specyficzne związki, które niszczą konkretne antybiotyki. W taki sposób działają niektóre bakterie chorobotwórcze działające w przewodzie pokarmowym, które syntetyzują enzymy hamujące działanie karbapenamów- antybiotyków nazywanych lekami ostatniej szansy. Bakterie te, nazywane NDM zidentyfikowano już u mieszkańców Chin, Bałkanów, Egiptu i Włoch. Zapewne w przeciągu najbliższego roku pojawią się również u mieszkańców Polski. Na szczęście naukowcy starają się na bieżąco tworzyć nowe, sztuczne antybiotyki, które działają na mutujące bakterie. 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze