Zaloguj
Reklama

Związek objawów refluksu żołądkowo-przełykowego z nawykami żywieniowymi

Autorzy: El-Serag HB, Satia JA, Rabeneck L.
Związek objawów refluksu żołądkowo-przełykowego z nawykami żywieniowymi
Fot. medforum
(0)

Czynniki żywieniowe, a zwłaszcza nadmierne spożycie tłuszczu i białka może mieć istotne znaczenie w patogenezie choroby refluksowej przełyku.

Reklama

Choroba refluksowa przełyku (GERD) jest coraz częściej rozpoznawana w krajach wysoko rozwiniętych. Często winą za powstanie objawów GERD obarcza się nieprawidłowe żywienie. Badacze z Houston (USA) wykonali szeroko zakrojone badania ankietowe i endoskopowe na grupie 371 pacjentów, z których endoskopii poddano 164 (stwierdzając cechy nadżerkowego zapalenia przełyku u 24% z nich). Na podstawie szczegółowych ankiet żywieniowych wykazano, że objawy GERD były znamiennie skorelowane z większym dziennym spożyciem tłuszczu całkowitego, tłuszczów nasyconych i cholesterolu. Związek objawów GERD ze spożyciem tłuszczu nasyconego i cholesterolu był szczególnie widoczny u osób z BMI powyżej 25 kg/m2. Pacjenci z GERD spożywali znamiennie mniej błonnika w porównaniu do pacjentów bezobjawowych. Chorzy z potwierdzonym nadżerkowym zapaleniem przełyku oprócz wyższego spożycia tłuszczu wykazywali znamiennie wyższe dzienne spożycie białka. Czynniki żywieniowe, a zwłaszcza nadmierne spożycie tłuszczu i białka może mieć istotne znaczenie w patogenezie choroby refluksowej przełyku.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze