Zaloguj
Reklama

Zaburzenia psychiczne – czy mogą dotyczyć dzieci?

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Dziewczynka
Fot. Pantherstock
Dziewczynka
(5)

Zaburzenia psychiczne są częstsze w środowiskach dotkniętych biedą, wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami oraz u dzieci wychowywanych w instytucjach.

Reklama

Częstość ich występowania rośnie z wiekiem i osiąga szczyt w okresie dorastania.

Rozpowszechnienie zaburzeń jest różne. Zachowania niestosowne społecznie dotyczą od 3-5% dzieci. Zaburzenia lękowe oraz zaburzenia nastroju występują u 2-5% dzieci. Mniej dzieci, bo od 1 do % zmaga się z problemami psychicznymi związanymi z chorobą somatyczną bądź niepełnosprawnością. Całościowymi zaburzeniami rozwoju dotknięte jest od 0,5 do 1,5% dzieci.

Zaburzenia eksternalizacyjne są częstsze u chłopców, jednak ostatnio wzrasta częstotliwość ich występowania wśród dziewczynek. Zaburzenia internalizacyjne częściej dotyczą dziewczyn. Wiele zaburzeń ma swój początek w dzieciństwie, jednak nie są w tym okresie diagnozowane.

Większość chorób psychicznych może występować u dzieci, a zaburzenia charakterystyczne dla dzieci często diagnozuje się u dorosłych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychiatra. Podręcznik dla studentów medycyny. Redakcja naukowa M. Jarema, J. Rebe-Jabłońska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa

Reklama
(5)
Komentarze