Zaloguj
Reklama

Wpływ niedożywienia na zaburzenia emocjonalne w wieku szkolnym

Wpływ niedożywienia na zaburzenia emocjonalne w wieku szkolnym
Fot. ojoimages
(0)

Niedożywienie w wieku wczesnodziecięcym sprzyja późniejszej agresji i zachowaniom aspołecznym.

Reklama

Wykazano, że niedożywienie w okresie wczesnodziecięcym może owocować zaburzeniami zachowania w wieku późniejszym. Badania przeprowadzono wśród dzieci, u których rozpoznano niedożywienie w 3 roku życia wykazały częstsze występowanie agresji i zachowań hiperaktywnych w wieku lat 8 oraz częstsze nadmierną aktywność motoryczną i zaburzenia antysocjalne w wieku lat 17. Nasilenie tych zaburzeń było w relacji z nasileniem niedożywienia w wieku lat 3.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Am J Psychiatry. 2004 Nov;161(11):2005-13.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze