Zaloguj
Reklama

Uczęszczanie do przedszkola od 3 roku życia zwiększa szansę na lepszą edukację i pracę w przyszłości

Przedszkole
Fot. panthermedia
Przedszkole
(0)

Dzieci, które uczęszczają do przedszkola od 3 roku życia, mają większe szanse na lepszą edukację i pracę w przyszłości niż dzieci, które zostają w domu rok dłużej. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, których matki mają słabsze wykształcenie. Zostało to stwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez czeskich naukowców.

Reklama

Trudno jest zastąpić bodźce i umiejętności społeczne w środowisku domowym, które trzyletnie dziecko nabywa w przedszkolu, zwłaszcza w przypadku dzieci ze słabszego społeczno-ekonomicznie środowiska rodzinnego – powiedziała jedna z autorek badania, Klára Kalíškova.

Dzieci, które nie ukończyły jeszcze czwartego roku życia będące pod całodzienną opieką matki, mają o cztery punkty procentowe większe prawdopodobieństwo, że wieku 21-22 lat nie będą się uczyć, ani pracować, od dzieci, które w wieku 3 lat rozpoczęły naukę w przedszkolu. Ponadto mają o sześć punktów procentowych mniejsze szanse studiowania na uniwersytecie.

W przypadku dzieci matek bez matury, które w wieku 21-22 lat mieszkają z matką we wspólnym gospodarstwie prawdopodobieństwo, że nie będą one się uczyć, ani pracować jest większe o więcej niż dziewięć punktów procentowych. Prawdopodobieństwo pójścia tych dzieci na studia jest o dwanaście punktów procentowych niższe – powiedziała główna autorka badania, Alena Bičáková.

W badaniu wykorzystano dane dotyczące zaangażowania w naukę i pracę dzieci, których rodzice zostali dotknięci reformą zasiłku wychowawczego w Republice Czeskiej w 1995 r., która wydłużyła możliwy okres jego pobierania z trzech do czterech lat. Nie została wtedy jednak przedłużona gwarancja zachowania miejsca pracy matki. Według autorów badania spowodowało to, że aż 38% matek trzylatków zostało w domu ze swoim potomstwem.

Przedział wiekowy od 21 do 22 lat został wybrany nie bez przypadku. Ta grupa wiekowa umożliwia monitorowanie ukończenia szkoły średniej, zatrudnienie na rynku pracy lub uczestnictwo w szkolnictwie wyższym – powiedziała Bičáková. 

Z drugiej strony kolejne 75% osób w wieku od 21 do 22 lat dzieli gospodarstwo domowe z rodzicami, a to jest kluczem do analizy różnic we wpływach w zależności od poziomu wykształcenia matki – dodała badaczka.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze