Zaloguj
Reklama

Syndrom zachodzącego słońca – co to takiego ?

Płaczące dziecko
Fot. panthermedia
Płaczące dziecko
(0)

Obserwując swoje małe dziecko, nie raz rodzice zauważają, że „ coś” w wyglądzie dziecka wprawia ich w niepokój. Niby wszystko jest w porządku, dziecko jest uśmiechnięte, bawi się – jednak gdzieś z tyłu głowy rodzica świeci się lampa – wydaje mi się, że coś jest nie tak. Okazuje się, że syndrom zachodzącego słońca, który można rozpoznać po specyficznym wyglądzie oczu, może sugerować chociażby wodogłowie – wtedy, niezbędna jest konsultacja lekarska.

Reklama

Syndrom / objaw zachodzącego słońca

Pojawienie się objawu zachodzącego słońca, powinno wzbudzić czujność u rodziców. Rozpoznanie syndromu nie jest trudne. W przypadku, gdy źrenice dziecka patrzącego w górę lub w dół są w połowie przykryte dolną powieką, a w oku, pod górną powieką widać ciałko białe oka ( tzw. białkówkę ) warto udać się do pediatry.

Co sugeruje objaw zachodzącego słońca?

Pojawienie się objawu zachodzącego słońca, może wskazywać na wzrost ciśnienia wewnątrz czaszki dziecka. Uwaga – nie zawsze pojawienie się objawu, wskazuje, że ciśnienie wewnątrz czaski rośnie  ! Potwierdzeniem ewentualnych zmian, które mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie dziecka powinien zająć się doświadczony lekarz. Dziecko z podejrzeniem objawu zachodzącego słońca zazwyczaj kierowane jest na dodatkowe badania jak USG przezciemiączkowe . W trakcie takiego badania, weryfikowany jest stan mózgoczaszki – lekarz sprawdza, czy w mózgu dziecka nie dochodzi do mikrowylewów lub gromadzenia płynu mózgowo – rdzeniowego, który może powodować wodogłowie. Dodatkowo, dziecko kierowane jest na konsultację neurologiczną, aby ocenić rozwój neurologiczny dziecka. W przypadku, kiedy USG przezciemiączkowe oraz badanie neurologiczne wskazują na nieprawidłowości, dziecko kierowane jest na dalsze leczenie. W przypadku, gdy stwierdzone jest wodogłowie, dziecko może być poddane zabiegowi operacyjnemu.

Wodogłowie, którego objawem bywa syndrom zachodzącego słońca, jest niezwykle groźne dla dziecka. Nieleczone wodogłowie może prowadzić do:

  • Zmęczenia, drażliwości, przemęczenia w późniejszym okresie życia,
  • Zaburzeń zachowania,
  • Napadów padaczkowych,
  • Pojawienia się bólu głowy,
  • Zaburzeń świadomości.

Operacyjne leczenie wodogłowia polega zazwyczaj na implantacji układów zastawkowych m.in.:

  • Komorowo – otrzewnowego – nadmiar płynu mózgowo – rdzeniowego jest odprowadzany do jamy brzusznej,
  • Komorowo – przedsionkowego – nadmiar płynu jest odprowadzany do przedsionka serca,
  • Komorowo – opłucnowy – nadmiar płynu odprowadzany jest do opłucnej.

Pamiętajmy – zaobserwowanie syndromu zachodzącego słońca nie musi skończyć się operacją. Warto jednak zabrać dziecko do lekarza i poddać szczegółowym badaniom.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Zofia Rajtar-Leontiew, Elżbieta Lipska. Krwotoki śródczaszkowe u noworodków. Borgis - Nowa Pediatria 1/2000

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze