Zaloguj
Reklama

Siatki centylowe a tempo rozwoju dziecka

Książeczki dla niemowlaków
Fot. ojoimages
Książeczki dla niemowlaków
(4)

Siatki centylowe stanowią swoisty odnośnik względem którego, stwierdzamy czy tempo rozwoju dziecka jest prawidłowe.

Reklama

Siatki centylowe zostały opracowane na podstawie badań WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Badano tempo rozwoju dzieci, które zapewnione miały optymalne warunki rozwoju tzn. między innymi odpowiednią dietę, profilaktykę, czy też odpowiednie leczenie w przypadku infekcji. Wyniki badań tych dzieci stanowią punkt odniesienia do tempa rozwoju innych dzieci. W określaniu tempa rozwoju dziecka ważny jest odpowiedni dobór siatki centylowej do etapu rozwojowego dziecka jak również prawidłowe naniesienie wartości na siatkę.

Na osi poziomej siatki zaznaczany jest wiek dziecka natomiast oś pionowa służy do zaznaczania wartości danej cechy takiej jak wzrost czy waga. Z zaznaczonych punktów przeprowadza się dwie prostopadłe linie a miejsce ich przecięcia to wartość centylowa danej cechy. Zaznaczanie pomiarów na siatce centylowej w określonych odstępach czasu pozwala na uzyskanie krzywej, będącej odzwierciedleniem indywidualnego rozwoju dziecka, którą w łatwy sposób można porównać z naniesionymi normami wytyczonymi przez WHO. W ten sposób łatwo dostrzec można wszelkie zaburzenia tempa rozwoju dziecka. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Rozwój dziecka i metody jego oceny” E. Sienkiewicz, A. Banaszkiewicz, A. Radzikowski [w:] „Pediatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa” pod red. A. Banaszkiewicz i A. Radzikowskiego, Warszawa 2008

Reklama
(4)
Komentarze