Zaloguj
Reklama

Rozwój fizyczny dziecka – młodszy wiek szkolny

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: Pediatria. Podręcznik dla studentów. Red. Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
Szkoła, nauczycielka
Fot. ojoimages
Szkoła, nauczycielka
(5)

Młodszy wiek szkolny przypada na wiek od 7 do 10/12 roku życia.

Reklama

Granice tego okresu wyznaczają: wyrżnięcie się pierwszego zęba stałego oraz wystąpienie pierwszych widocznych objawów dojrzewania płciowego.

W tym czasie obserwuje się najwolniejsze w dzieciństwie tempo wzrostu. Przez rok dziecko rośnie około 5 cm, a przyrost masy wynosi około 3-3,5kg. Pod koniec tego okresu mózg osiąga swą ostateczną wielkość. W wieku 7-8 lat występuje przyspieszenie wzrastania zwane „skokiem szkolnym”.

Jest to szczególnie korzystny okres w rozwoju motorycznym. Dziecko cechuje doskonałość ruchów lokomocyjnych i sportowych i zdolność do opanowania wielostronnych umiejętności ruchowych. Ruchy stają się celowe i ekonomiczne. Na okres ten przypada duża aktywność fizyczna, dzieci odczuwają ciągłą potrzebę ruchu.

Rozpoczęcie nauki w szkole może sprawiać trudności ze względu na długotrwałe unieruchomienie, koncentrację uwagi oraz pracę drobnych mięśni dłoni. Około 10 roku życia następuje przystosowanie motoryczne do szkoły. Pogłębiają się różnice w motorycznym rozwoju dziewcząt i chłopców w zakresie zainteresowań rodzajem zajęć ruchowych, sposobu wykonywania ruchów oraz sprawności i wydolności fizycznej.

Reklama
(5)
Komentarze