Zaloguj
Reklama

Rola alergii pokarmowej jako czynnika zaostrzającego AZS u dzieci

Autorzy: Rowlands D, Tofte SJ, Hanifin JM.
Rola alergii pokarmowej jako czynnika zaostrzającego AZS u dzieci
Fot. Pantherstock
(5)
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest częstym problemem, szacuje się, że w różnym nasileniu może dotyczyć ponad 10% wszystkich dzieci i odsetek ten stale rośnie. Często zalecane jest unikanie pokarmów podejrzanych o zaostrzanie zmian skórnych. Dieta eliminacyjna wykluczająca produkty często występujące w żywności takie jak pszenica, jajka, mleko czy soja często jest kłopotliwa a w skrajnych przypadkach może prowadzić do niedożywienia lub problemów psychologicznych.
 
Reklama

Autorzy pracy zbadali grupę 17 dzieci z ciężkim AZS wykonując 58 prób ekspozycji na różne pokarmy (jajka, mleko, pszenicę i inne) a następnie obserwowano pod kątem zwiększenia świądu, nasilenia objawów wyprysku lub wystąpienia reakcji Ig-E zależnej typu natychmiastowego. Dzieci na tydzień przed badaniem unikały badanych produktów i odstawiły leki przeciwhistaminowe. Zaostrzenie objawów AZS stwierdzono tylko u jednego badanego dziecka. Wskazuje to, że w wielu przypadkach dieta eliminacyjna nie ma wpływu na zmiany skórne i nie powinna być stosowana u wszystkich dzieci z AZS

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Dermatol Ther. 2006 Mar-Apr; 19(2): 97-103.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze