Zaloguj
Reklama

Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Autorzy: Monika Szajer
Oficyna Wydawnicza IMPULS
ul. Grzegórzecka 69/107, 31-559 Kraków
tel. 012 422 41 80; 422-59-47
Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
Fot. Panthermedia
(0)

POLECAMY: Piotr Pawlak "Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej". Celem książki jest dostarczenie nauczycielom, terapeutom, a także rodzicom narzędzia do efektywnej pracy z dzieckiem nadpobudliwym. Program składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje istotne zagadnienia dotyczące coraz częściej rozpoznawanego w wieku dziecięcym zaburzenia ADHD. Porządkuje podstawową wiedzę z tego zakresu, odwołując się do najnowszych koncepcji. Ponadto opisano tutaj szereg metod i technik stosowanych w terapii nadpobudliwości.

Reklama
Część druga to propozycja zajęć grupowych i indywidualnych. Program ten, odwołując się do najnowszych nurtów wskazujących na znaczenie kompleksowej terapii, obejmuje oddziaływania na sferę emocjonalną, poznawczą i społeczną. Zaproponowane zabawy i ćwiczenia wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci z ADHD. Pozwalają rozładować napięcie psychoruchowe, usprawniają koncentrację uwagi, percepcję oraz koordynację. Dziecko w scenkach pantomimicznych, dramie czy w rysunkach ma szansę na wyrażenie swojej ekspresji, a dzięki bajce terapeutycznej ma wgląd na swoją sytuację
i zachowanie. Program daje możliwość przeżywania licznych sytuacji, w których dziecko osiąga sukces, co korekcyjnie wpływa na postrzeganie własnej osoby.
Książka jest doskonałą pomocą dla nauczycieli i wychowawców klas terapeutycznych oraz nauczania indywidualnego, terapeutów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach, a także oddziałach dziennego pobytu dzieci. Książka powinna zainteresować również rodziców dzieci z ADHD oraz studentów psychologii i pedagogiki.
 
ISBN 978-83-7308-689-0
Wydanie II, Kraków 2006
Format B5
Objętość 152 strony
Oprawa miękka, klejona, folia matowaCena 28,00

Spis treści
Wstęp 
Kim jest dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej 
Określenie definicji  
Etiologia zespołu hiperkinetycznego 
Symptomy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej 
Wpływ ADHD na funkcjonowanie dziecka 
Występowanie objawów ADHD w zależności od wieku
Formy terapii dzieci z ADHD
Założenia i cele programu 
Cele zajęć grupowych 
Cele zajęć indywidualnych
Struktura zajęć
Propozycja zajęć grupowych 
Propozycja zajęć indywidualnych 
Zakończenie
Bibliografia
Aneks 
Kryteria DSM-IV 
Kryteria ICD-10 
Materiały dla dziecka

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze