Zaloguj
Reklama

Probiotyk jako metoda profilaktyki zakażeń szpitalnych u dzieci

Dziewczynki na schodach
Fot. ojoimages
Dziewczynki na schodach
(0)

Stosowanie Lactobacillus GG w dawce 1x 10(9) CFU zmniejsza ryzyko wewnątrzszpitalnego zakażenia przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

Reklama

Zakażenia wewnątrzszpitalne, zwłaszcza biegunki oraz infekcje dróg oddechowych, są częstym problemem u dzieci hospitalizowanych z różnych przyczyn. Oddział pediatryczny, w którym przebywają dzieci z różnymi chorobami (w tym zakaźnymi), predysponuje do krzyżowych, wewnętrznych zakażeń, będących przyczyną powikłań i wydłużania czasu hospitalizacji. Jedną z postulowanych metod zapobiegania takim zakażeniom jest stosowanie probiotyków. Cytowana praca ocenia skuteczność probiotyku Lactobacillus GG (dostępnego także w Polsce jako preparaty Dicoflor oraz Idoform Kid) u 742 dzieci hospitalizowanych z różnych przyczyn. Wykazano, że stosowanie Lactobacillus GG w dawce 1x 1 mld kolonii, czyli 10(9) CFU, zmniejsza ryzyko wewnątrzszpitalnego zakażenia przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Autorzy podkreślają jednak, że aby zapobiec jednemu przypadkowi zakażeń jelitowych należy stosować probiotyk u 15 dzieci (tzw. parametr number needed to treat, NNT=15), a dla zapobieżenia jednemu przypadkowi wewnątrzszpitalnego zakażenia dróg oddechowych probiotyk należy podać aż 30 dzieciom (NNT=30). Profilaktyczne stosowanie probiotyków u dzieci hospitalizowanych z różnych przyczyn jest obiektywnie korzystne, ale proporcje liczby dzieci u których należy zastosować probiotyk do liczby infekcji którym zapobieżono, sugerują ostrożność w zalecaniu rutynowego stosowania probiotyków jako profilaktyki wewnątrzszpitalnej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Hojsak I, Abdović S, Szajewska H, Milosević M, Krznarić Z, Kolacek S.: Lactobacillus GG in the prevention of nosocomial gastrointestinal and respiratory tract infections. Pediatrics. 2010 May;125(5):e1171-7. Epub 2010 Apr 19.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze