Zaloguj
Reklama

Niedożywienie dziecka powoduje zaburzenia czynności układu odpornościowego

Autorzy: Krzysztof Marek, Andrzej Marek, Maria Korzon
Niedożywienie dziecka powoduje zaburzenia czynności układu odpornościowego
Fot. Pantherstock
(0)

Niedożywieniu białkowo-kalorycznemu towarzyszy zmniejszenie liczebności poszczególnych populacji limfocytów krwi obwodowej. Poprawa stanu odżywienia dziecka jest ważnym elementem zapobiegania nawracającym infekcjom.

Reklama

Większość pediatrów obserwuje w praktyce, że nawracające infekcje stosunkowo często występują u dzieci niedożywionych. Lekarze z Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej w Gdańsku wykonali szczegółowe badania immunologiczne u 70 dzieci z niedożywieniem białkowo-kalorycznym (masa ciała oraz BMI poniżej 3 centyla). Wykazano, że niedożywieniu białkowo-kalorycznemu towarzyszy zmniejszenie liczebności poszczególnych populacji limfocytów krwi obwodowej, głównie aktywnych limfocytów T i komórek NK. Poprawa stanu odżywienia dziecka jest ważnym elementem zapobiegania nawracającym infekcjom.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Materiały naukowe XXVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów, Rzeszów, 16-18.06.2005

Reklama
(0)
Komentarze