Zaloguj
Reklama

Konferencja „AUTYZM. Interakcje - Porozumienie – Dialog” już jutro!

Autorzy: Łukasz Kościuczuk
Czytanie książek
Fot. ojoimages
Czytanie książek
(5)

Już w piątek 15 listopada rozpocznie się dwudniowa Konferencja Fundacji SYNAPSIS pt. „AUTYZM. Interakcje - Porozumienie – Dialog”. To najważniejsze i największe tegoroczne wydarzenie naukowo-szkoleniowe w Polsce dotyczące autyzmu.

Reklama

Psychiatria.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Prelegenci z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii opowiedzą o porozumiewaniu osób z autyzmem, w tym zastosowaniu nowoczesnych technologii w komunikowaniu się.

Swój udział w konferencji potwierdziło już ponad 600 osób. Rejestracja trwa do 12 listopada. Zaburzenia ze spektrum autyzmu występują coraz częściej. Dotyczą zarówno małych dzieci, jak też tych nieco starszych, młodzieży i dorosłych. Ich podstawowe problemy to trudności w zakresie komunikowania się oraz kontaktu z innymi. U części z nich te problemy są bardzo mocno nasilone.

Tegoroczna Konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS będzie dotyczyć zagadnień związanych z wypracowywaniem pomocy tym osobom z zaburzeniami spektrum autyzmu, które mają trudności w posługiwaniu się mową, wymagają stosowania różnorodnych form porozumiewania się, którym trudno nawiązywać jest relacje z toczeniem.

- Zapraszamy terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych, pracowników centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej oraz oczywiście rodziców osób z autyzmem w różnym wieku o różnym poziomie głębokości zaburzeń – mówi Maria Wroniszewska opiekun merytoryczny konferencji.

 

fot. Fundacja Synapsis

 

Prelegentami tegorocznej konferencji będą specjaliści z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, którzy w swojej pracy koncentrują się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, wykorzystują alternatywne metody komunikowania się włączając w to nowe technologie, a dla których budowanie relacji z osobą z autyzmem jest podstawową zasadą pracy. Pierwszego dnia w zakresie metody Intensive Interaction będą szkolić Janet Gurney oraz Dave Hewett. Oboje mają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Podejście Intensive Interaction wykorzystują dla uczenia osób z głębokimi trudnościami w uczeniu się, w tym także osób z autyzmem. Podzielą się z nami wiedzą jak budować podstawy kontaktu, komunikacji, uwagi i jak motywować do nauki tych umiejętności dzieci, młodzież i dorosłe osoby z autyzmem. Prowadzili badania dotyczące skuteczności metody Intensive Interaction i są autorami publikacji na ten temat. Drugiego dnia przed południem o podejściu Attention Autism będzie opowiadać Gina Davies – terapeutka mowy i języka. Jak sama mówi o sobie, stara się uczynić terapię mowy bardziej dostępną i zrozumiałą dla rodziców i innych specjalistów. Jej celem jest sprawienie, aby osoby z autyzmem miały motywację i angażowały się w proces terapii, który wcale nie musi być żmudny i nudny, a który powinien być pełen zabawy i aktywności, które sprawiają przyjemność.

W sobotę na konferencji wystąpi Angel Hortiguela Llamo z hiszpańskiej organizacji Autismo Burgos, który opowie o praktycznym zastosowaniu nowych technologii w komunikowaniu się osób z autyzmem. Angel przedstawi dwie bezpłatne aplikacje wspomagające osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w komunikacji.

- Mamy nadzieję, że tegoroczna Konferencja poprzez prezentację podejść, nastawionych na rozwijanie różnych form porozumiewania się oraz budowanie relacji z innym człowiekiem przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości życia osób ze spektrum autyzmu oraz innymi problemami w uczeniu się – mówi Joanna Grochowska, wiceprezes Fundacji SYNAPSIS.

Więcej informacji  TUTAJ

Piśmiennictwo

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze