Zaloguj
Reklama

Hiperbilirubinemia okresu noworodkowego może zwiększać ryzyko alergii na białka mleka krowiego

Autorzy: Lek. Agnieszka Kwiecień, specjalista medycyny rodzinnej
Hiperbilirubinemia okresu noworodkowego może zwiększać ryzyko alergii na białka mleka krowiego
Fot. medforum
(5)

Wykazano, że podwyższone stężenie bilirubiny w surowicy może zwiększać przepuszczalność jelit i zwiększać ryzyko alergii pokarmowej.

Reklama

Bilirubina jest związkiem chemicznym mającym wpływ na funkcjonowanie bariery jelitowej. Wykazano, że podwyższone stężenie bilirubiny w surowicy może zwiększać przepuszczalność jelit i zwiększać ryzyko alergii pokarmowej. W cytowanej pracy badano noworodki z hiperbilirubinemią, które następnie obserwowano pod kątem alergii pokarmowej. Wykazano, że hiperbilirubinemia okresu noworodkowego jest skorelowana ze zwiększony wydalaniem w kale alfa-1-antytrypsyny, będącej markerem wzmożonej przepuszczalności jelit i jelitowej utraty białka. W wieku 12 miesięcy dzieci, które miały wyższe stężenie bilirubiny wykazywały znamiennie wyższy odsetek jawnej klinicznie alergii na białka mleka krowiego.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr n. med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra
    Adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny

Źródło tekstu:

  • Raimondi F, Indrio F, Crivaro V, Araimo G, Capasso L, Paludetto R.: Acta Paediatr. 2008 Jun;97(6):751-3. Epub 2008 Apr 7.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze