Zaloguj
Reklama

Czym jest FASD?

Autorzy: Szpital dziecięcy Św. Ludwika w Krakowie
Zdjęcia: ojoimages
Bar
Fot. ojoimages
Bar
(0)

Termin FASD (Fetal Alkohol Spectrum Disorder) określa zespół objawów,  mogących wystąpić u dzieci, których matki spożywały alkohol etylowy w czasie ciąży.

Reklama

FASD to inaczej zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń związanych z ekspozycja płodu na alkohol. Alkohol etylowy działając na nienarodzone dziecko powoduje powstawanie zmian w budowie ciała, wad rozwojowych wielu narządów, a przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego. Może także zagrażać jego życiu. Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego objawia się zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym rozwoju emocjonalnego i mowy, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, upośledzeniem umysłowym, padaczką, ADHD, zaburzeniami z kręgu autyzmu, zaburzeniami w relacjach społecznych, skłonnością do uzależnienia od alkoholu i innych używek. Tak więc zaburzenia związane
z ekspozycja płodu na alkohol mogę dotyczyć najważniejszych sfer funkcjonowania dziecka.

Rozpoznanie

Rozpoznanie FASD wymaga kompleksowej oceny multidyscyplinarnego zespołu lekarzy specjalistów w oparciu o specjalistyczne badania. Istotnym elementem rozpoznania jest potwierdzenie faktu, iż matka w okresie ciąży spożywała alkohol.

Diagnostyka i leczenie

Utworzenie Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika jest próbą rozwiązania współcześnie ważnego problemu społeczno-ekonomicznego,  jakim jest FASD. 

 

Podjęte działania stanowią pierwszy krok do stworzenia w regionie małopolskim systemowych rozwiązań w zakresie specjalistycznej diagnostyki  i leczenia dzieci z FASD. Do chwili obecnej wiele dzieci pozostawało bez właściwej diagnozy i terapii. Tej choroby nie można wyleczyć, ale można zapobiec trwałemu i ciężkiemu upośledzeniu, znacznie złagodzić jej przebieg  i co najważniejsze doprowadzić do funkcjonowania tych dzieci w społeczeństwie.

Celem utworzenia Centrum jest zapewnienie pacjentom z całego regionu Polski południowej specjalistycznej diagnostyki zaburzeń neurorozwojowych u dzieci z podejrzeniem FAS, ze sprecyzowaniem rodzaju dysfunkcji i zaburzeń współistniejących, a następnie zastosowanie adekwatnej kompleksowej terapii.

Wszystkie dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (z podejrzeniem zespołu FASD) w wieku od 0 do 18 lat mogą skorzystać z pomocy Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze