Zaloguj
Reklama

Czy powikłania okołoporodowe mogą mieć związek z zaburzeniami odżywiania w okresie dojrzewania

Autorzy: Favaro A, Tenconi E, Santonastaso P.
Czy powikłania okołoporodowe mogą mieć związek z zaburzeniami odżywiania w okresie dojrzewania
Fot. medforum
(0)

Komplikacje położnicze mogą mieć wpływ na późniejszy rozwój zaburzeń o typie anoreksji lub bulimii. Przyczyną mogą być mikrouszkodzenia OUN lub inne zaburzenia neurorozwojowe.

Reklama

Szczegółowo przeanalizowano dane z wywiadu okołoporodowego u 114 pacjentów z anorexia nervosa, 73 z bulimia nervosa oraz u 554 zdrowych rówieśników, stanowiących grupę kontrolną. Wykazano, że w grupie chorych z rozpoznaną anoreksją znamiennie częściej stwierdzano różnorodne zaburzenia okresu okołoporodowego, takie jak: anemia (p=0.03), cukrzyca (p=0.04) i stany przedrzucawkowe (p=0.02) u matki, zatory łożyska (p=0.001), hipodynamię noworodka (p=0.03) oraz zaburzenia kardiologiczne u dziecka (p=0.007). Ryzyko późniejszego rozpoznania anoreksji rosło wraz z liczbą stwierdzanych w wywiadzie powikłań. U pacjentów z bulimią w wywiadzie znamienną korelację wykazały: hipodynamia noworodka (p=0.005), masa ciała zbyt niska w porównaniu do wieku płodowego (p=0.009) oraz problemy z jedzeniem w okresie niemowlęcym (p=0.02). Autorzy wnioskują, że komplikacje położnicze mogą mieć wpływ na późniejszy rozwój zaburzeń o typie anoreksji lub bulimii. Przyczyną mogą być mikrouszkodzenia OUN lub inne zaburzenia neurorozwojowe spowodowane problemami okołoporodowymi.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze