Zaloguj
Reklama

Czy normy prób wątrobowych dla dzieci powinny być niższe?

Badanie próbek w laboratorium
Fot. ojoimages
Badanie próbek w laboratorium
(0)

Jak sugerują badania populacyjne prowadzone w USA w ramach programu NHANES, zdrowe dzieci mają wyraźnie niższą aktywność ALT w porównaniu z dorosłymi.

Reklama

Górna granica normy tzw. prób wątrobowych, czyli aminotransferaz: alaninowej (ALT) i asparaginianowej (AST), w większości laboratoriów jest taka sama dla dzieci i dorosłych. Tymczasem, jak sugerują badania populacyjne prowadzone w USA w ramach programu NHANES, zdrowe dzieci mają wyraźnie niższą aktywność ALT w porównaniu z dorosłymi i przyjmowana milcząco górna granica normy ALT na poziomie ok. 40-50 jednostek może być zawyżona, co prowadzi do zmniejszenia czułości wykrywania patologii wątroby u dzieci. Analiza statystyczna badania NHANES prowadzonego w latach 1999-2006 na grupie dzieci liczonej w tysiącach pozwala na stwierdzenie, że 95 percentyl wartości ALT dla zdrowych dzieci o prawidłowej masie ciała wynosi 25.8 U/L dla chłopców i 22.1 U/L dla dziewcząt.

Oczywiście przyjęcie takich wartości górnej granicy normy zwiększa ryzyko wyników fałszywie dodatnich i niepotrzebnej diagnostyki klinicznej, ale zdaniem autorów dotychczas przyjmowane zakresy norm z górną granicą na poziomie nawet 50 U/l wydają się zbyt liberalne i powodują ryzyko przeoczenia rozwijającej się patologii wątroby u dziecka.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Schwimmer JB, Dunn W, Norman GJ, Pardee PE, Middleton MS, Kerkar N, Sirlin CB.: SAFETY study: alanine aminotransferase cutoff values are set too high for reliable detection of pediatric chronic liver disease. Gastroenterology 2010 Apr;138(4):1357-64

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze