Zaloguj
Reklama

Co wpływa na rozwój fizyczny dzieci?

Autorzy: Ewa Chodkowska
Uśmiechnięte dziecko
Fot. Pantherstock
Uśmiechnięte dziecko
(5)

Organizm człowieka zmienia się wraz z wiekiem. Do najważniejszych zmian dochodzi jednak w okresie dziecięcym i jest to związane z rozwojem fizycznym.

Reklama

Rozwój fizyczny to całokształt procesów biologicznych obejmujących:

  • wzrastanie, czyli powiększenie się wymiarów i masy ciała oraz zwiększenie się liczby komórek,
  • różnicowanie, czyli zmiany w strukturze komórek, tkanek, formowanie się kształtów i proporcji organizmu,
  • dojrzewanie, czyli doskonalenie funkcji poszczególnych narządów, układów i organizmu jako całości.

Każde dziecko przechodzi przez te same etapy rozwoju, a mimo to różnią się pod względem wyglądu, rozmiarów, proporcji ciała i poziomu dojrzałości. Dzieje się tak, ponieważ każdy posiada swój własny zestaw genów.

Na rozwój fizyczny dzieci wpływają:

  1. Czynniki genetyczne, które w momencie zapłodnienia decydują już o wielu właściwościach człowieka np. płci, budowie, tempie rozwoju.
  2. Czynniki paragenetyczne, które określa się mianem stymulatorów lub regulatorów. Można wyróżnić:
  • czynniki niegenetyczne matki – związane z właściwościami środowiska śródmacicznego. Należą do nich: wiek matki, liczba poprzedzających ciąż, kolejność porody i metabolizm organizmu matki jako środowisko dla płodu.
  • Czynniki hormonalne, które są głównym regulatorem procesów rozwojowych. Hormony zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i regulują jego różnicowanie i dojrzewanie.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatria. Podręcznik dla studentów Redakcja nauka prof. Dr hab. N. med. Krystyna Kubicka, prof. Dr hab. N. med. Wanda Kawalec

Reklama
(5)
Komentarze