Zaloguj
Reklama

Autyzm - specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia

Autyzm - specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia
Fot. Fundacja SYNAPSIS
Autyzm - specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia
(5)

W dniach 24-26 września 2010r. odbędzie się w Warszawie konferencja z udziałem ekspertów ze Stanów Zjednoczonych, podczas której zostaną zaprezentowane metody terapii dzieci z autyzmem. Konferencję organizuje Fundacja SYNAPSIS, od 20 lat realizująca misję pomocy osobom z autyzmem.
 

Reklama

Konferencja przygotowywana jest w ramach specjalnych wydarzeń z okazji 20-lecia działalności Fundacji SYNAPSIS. Celem konferencji jest pomoc rodzicom oraz psychologom, terapeutom, pedagogom i lekarzom w zorientowaniu się, jakie są atuty różnych metod terapii, jak je racjonalnie łączyć i co może się przyczynić do sukcesów dziecka z autyzmem.

Fundacja SYNAPSIS do wygłoszenia wykładów zaprosiła ekspertów w dziedzinie autyzmu ze Stanów Zjednoczonych. Prelegenci przedstawią metody terapii i podzielą się swoim kilkunastoletnim doświadczeniem. Jednym z gości konferencji będzie Steven Wertz, terapeuta z USA, twórca podejścia Growing Minds, który dysponuje szeroką wiedzą i bogatym doświadczeniem w stosowaniu różnorodnych metod. Łączy podejścia od Metody Opcji po stosowaną analizę behawioralną, co pozornie wydaje się niemożliwe. Steven Wertz szkoli w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Warsztaty dotyczące wprowadzania diet u dzieci z autyzmem poprowadzi Karyn Seroussi (USA), autorka książki “Rozwiązywanie tajemnicy autyzmu i całościowych zaburzeń rozwojowych”, która wielokrotnie prowadziła warsztaty dla rodziców w Stanach Zjednoczonych. Jest także współzałożycielką Autism Network for Dietary Intervention i współwydawcą ANDI News.

W terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem istnieje wiele różnorodnych podejść i metod. Terapeuci, nauczyciele a szczególnie rodzice, stają wobec bardzo trudnych decyzji, jakie podejście lub metodę wybrać dla konkretnego dziecka, komu zaufać mając na względzie skuteczność oddziaływań i dobro dziecka. Twórcze łączenie różnych podejść i metod w profesjonalną, kompleksową terapię, zindywidualizowaną dla każdego podopiecznego i jego rodziny, jest podstawowym założeniem pracy zespołu terapeutycznego Fundacji SYNAPSIS. Naszym zdaniem jest to jedyna właściwa odpowiedź na złożone problemy dzieci i osób dorosłych z autyzmem. – mówi prezes Fundacji SYNAPSIS, Michał Wroniszewski.

Proponowane przez Fundację SYNAPSIS szkolenie to w Polsce rzadkość. Na to przedsięwzięcie czekały zarówno osoby profesjonalnie zajmujące się problematyką autyzmu w Polsce, jak i rodzice. Konferencja ma charakter szkoleniowy i stwarza unikalną okazję do zetknięcia się z wybitnymi specjalistami w dziedzinie terapii i opieki nad dziećmi z autyzmem, przybliżającymi spojrzenie na problem zarówno od strony terapeutów jak i rodziców.

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, powodującym trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się i porozumiewaniu oraz w kontaktach społecznych. ONZ uznał autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata - obok raka, cukrzycy czy AIDS (więcej na: www.un.org). Nie leczony może być przyczyną ciężkiej niepełnosprawności. W Polsce, co 150 dziecko, które przychodzi na świat ma autyzm. Aktualnie stosowane metody terapii autyzmu dają szansę na znaczną poprawę funkcjonowania dziecka. W tym celu niezbędna jest jak najwcześniej postawiona diagnoza oraz odpowiednia terapia.

Jednym z partnerów medialnych konferencji jest serwis Psychiatria.pl

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy: www.synapsis.waw.pl

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze