Zaloguj
Reklama

Trzycyfrowy wynik OB

Badanie próbek
Fot. ojoimages
Badanie próbek
(5)
Reklama

OB „trzycyfrowe” to popularne określenie wyniku OB przekraczającego 100 mm na godzinę.

Trzycyfrowy wynik OB - Objawy i przebieg

U zdrowego dziecka OB nie powinno przekraczać 10 mm na godzinę. W typowych infekcjach wieku dziecięcego OB podwyższa się, zwykle do 30-50 mm na godzinę. Natomiast OB bliskie lub przekraczające 100 mm jest objawem bardzo niepokojącym, bowiem wynik taki z dużym prawdopodobieństwem świadczy o ryzyku poważnej choroby, mogącej nawet zagrażać życiu dziecka.

Przy OB „trzycyfrowym” należy w szczególności brać pod uwagę trzy grupy schorzeń: ciężkie infekcje (ciężkie zapalenia płuc, zapalenia nerek, zapalenia kości i stawów, posocznica), choroby nowotworowe (białaczka, chłoniak) oraz tzw. układowe choroby tkanki łącznej (toczeń trzewny, zapalenie skórno-mięśniowe i inne).

Kiedy udać się do lekarza i leczyć

Jeżeli w ramach badań wykonywanych u Twojego dziecka wykazano OB bliskie lub przekraczające 100 mm po godzinie, pilnie skonsultuj się ze swoim pediatrą lub lekarzem rodzinnym. Najprawdopodobniej będzie konieczna diagnostyka szpitalna. Uwaga! Przy oznaczaniu OB zdarzają się błędy laboratoryjne - źle przygotowana rurka do OB może dać znacznie podwyższony wynik u zupełnie zdrowego pacjenta. Przy zaskakująco wysokim wyniku OB, nie pasującym do stanu dziecka, zawsze warto powtórzyć badanie.

Trzycyfrowy wynik OB - Leczenie

Leczenia domowego nie ma. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

Pawelski S., Maj S.: Normy i kliniczna interpretacja badań diagnostycznych w medycynie wewnętrznej. PZWL, Warszawa

Henry JB: Clinical diagnosis and management. WB Saunders, Philadelphia, s. 622-623

Kategorie ICD:


Reklama
(5)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze