Zaloguj
Reklama

Przedwczesne zarastanie ciemiączka

Niemowlę
Fot. ojoimages
Niemowlę
(3)
Przedwczesne zarastanie ciemiączka
Reklama

Ciemiączko przednie zmniejsza się wyraźnie od 6 miesiąca życia dziecka. Zwykle ciemiączko zarasta w przedziale wieku 15-18 miesięcy, ale może zarosnąć całkowicie już w wieku 9 miesięcy.

Przedwczesne zarastanie ciemiączka - Objawy i przebieg

W pediatrii istnieje stan chorobowy polegający na przedwczesnym zarastaniu szwów czaszkowych i ciemiączek.

Choroba ta jest nazywana kraniostenozą (łacińskie: craniostenosis). Konsekwencją jest powstanie małogłowia, czyli zmniejszonego obwodu czaszki, spowodowanego zbyt wczesnym zamknięciem się szwów i ciemiączek. Następstwem tego stanu mogą być poważne zaburzenia neurologiczne. Niemniej należy pamiętać, że istnieje bardzo duża fizjologiczna zmienność rozmiarów i rytmu zarastania ciemiączka przedniego.

Podejrzenie kraniostenozy wysuwane na podstawie obserwacji rozmiarów ciemiączka często nie potwierdza się. Oprócz pomiarów wielkości ciemiączka konieczna jest regularna kontrola obwodu głowy i stanu neurologicznego dziecka.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć

Podejrzenie zbyt szybkiego zarastania ciemiączka przedniego i szwów czaszkowych wymaga pilnej konsultacji z pediatrą w celu oceny prawidłowości przyrostu obwodu czaszki i kompleksowej oceny rozwoju dziecka.

Przedwczesne zarastanie ciemiączka - Leczenie

Ewentualną diagnostykę specjalistyczną bardzo ułatwi regularne (ok. raz w miesiącu) mierzenie obwodu głowy i nanoszenie go na znajdujące się w książeczce zdrowia siatki centylowe.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

  1. "Vademecum pediatrii" Górnicki B., Dębiec B. (red.), PZWL, Warszawa 1990
  2. "Diagnostyka różnicowa w pediatrii" Hertl M. (red.) Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 1993, s. 330.

Kategorie ICD:


Reklama
(3)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze