Zaloguj
Reklama

Probiotyki w profilaktyce NEC u wcześniaków

Niemowlę
Fot. ojoimages
Niemowlę
(5)
Reklama

W maju 2007, w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych świata "The Lancet", opublikowano przegląd badań poświęconych zagadnieniu stosowania probiotyków w profilaktyce martwiczego zapalenia jelit (NEC) u wcześniaków urodzonych przed 33 tygodniem i z masą poniżej 1500 g.

Profilaktyka NEC u wcześniaków - Objawy i przebieg

Autorzy wspomnianego przeglądu piśmiennictwa zidentyfikowali 7 poprawnych metodycznie badań wysokiej jakości, oceniających efekty profilaktycznego stosowania probiotyków u dzieci urodzonych przedwcześnie. Analiza statystyczna wykazała znamienne zmniejszenie ryzyka martwiczego zapalenia jelit (NEC) w grupach dzieci otrzymujących probiotyki, połączone ze zmniejszeniem ogólnej śmiertelności. Niestety, pomimo udokumentowania korzystnego, ogólnego wpływu probiotyków, nadal brak jednak pełnych danych odnośnie optymalnej dawki oraz optymalnego składu szczepów probiotyku, który powinien być stosowany u wczesniaków.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć

Leczenie dzieci urodzonych przedwcześnie leży w gestii neonatologa, a później lekarza pediatry. Przedyskutuj ewentualną możliwość profilaktycznego stosowania probiotyków u dziecka, zwłaszcza w przypadku braku możliwości karmienia naturalnego.

Profilaktyka NEC u wcześniaków - Leczenie

Ewentualne leczenie domowe probiotykiem powinno być poprzedzone konsultacją z lekarzem.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze