Zaloguj
Reklama

Ospa wietrzna - kontakt z osobą chorą

Gorączka u dziecka
Fot. ojoimages
Gorączka u dziecka
(5)
Reklama

Dzieci z niedoborami odporności są zagrożone licznymi powikłaniami ospy. Z tego powodu udokumentowany kontakt z osobą chorą na ospę wymaga określonego postępowania profilaktycznego.

Ospa wietrzna - Objawy i przebieg

Przy wysokim prawdopodobieństwie powikłań ospy dostępne są trzy metody postępowania:

  • podanie szczepionki przeciwko ospie: jak najszybciej po kontakcie z chorym
  • podanie immunoglobuliny zawierającej przeciwciała przeciwko wirusowi ospy
  • zastosowanie leku przeciwwirusowego: acyklowir (dożylnie lub doustnie)

Kiedy udać się do lekarza i leczyć

W wybranych sytuacjach konieczny jest jak najszybszy kontakt z lekarzem jeżeli Twoje dziecko przebyło kontakt z chorym na ospę, lub osobą będącą w okresie zakaźności ospy. Dotyczy to zwłaszcza dwóch grup pacjentów:

  • dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności (niedobory immunoglobulin, niedobory odporności komórkowej, niedobory układu dopełniacza i inne)
  • dzieci z wtórnymi niedoborami odporności: dzieci w trakcie chemioterapii z powodu chorób nowotworowych oraz dzieci stosujące leki immunosupresyjne (np. Encorton, lub Imuran) z powodu przewlekłych chorób ogólnoustrojowych.

U dzieci z poważnymi pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności należy wówczas jak najszybciej podać immunoglobulinę zawierającą przeciwciała przeciwko wirusowi ospy, a w przypadku zachorowania być przygotowanym do jak najszybszego włączenia acyklowiru (Zovirax, Heviran). Acyklowir może być podawany także w okresie wylęgania – zapobiega to rozwojowi pełnoobjawowej choroby i znacznie łagodzi jej przebieg.

Uwaga!

Przy poważnych niedoborach odporności nie wolno podawać szczepionki przeciwko ospie, ponieważ zawiera ona żywego wirusa. U dzieci nie mających poważnych niedoborów odporności, ale które chcemy z jakiejś przyczyny zabezpieczyć przed pełnoobjawowym zachorowaniem na ospę, najlepszym postępowaniem jest jak najszybsze podanie dostępnej na naszym rynku szczepionki przeciwko ospie (Varilrix).

Ospa wietrzna - Leczenie

Leczenia domowego nie ma.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

Rudkowski Z. "Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci", Biblioteka Pediatry - nr 38, PZWL, Warszawa 2001

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze