Zaloguj
Reklama

Mukowiscydoza - badania genetyczne

Model DNA
Fot. iStock
Model DNA
(5)
Reklama

Przyczyną mukowiscydozy jest mutacja genu CFTR, kodującego białko odpowiedzialne za transport jonów przez błony komórkowe. Gen ten jest zlokalizowany na chromosomie 7.

Mukowiscydoza - Objawy i przebieg

Podstawą rozpoznania mukowiscydozy są typowe objawy kliniczne oraz podwyższony poziom chlorków w pocie (dodatnia próba potowa). Zgodnie z aktualnym stanowiskiem grup ekspertów, każdy dodatni wynik prób potowych powinien pociągać za sobą wykonanie badania genetycznego ukierunkowanego na wykrycie mutacji genu CFTR. Uwaga! Identyfikacja mutacji CFTR w dwóch allelach jest potwierdzeniem mukowiscydozy, ale ujemny wynik badania genetycznego nie wyklucza choroby ze 100% pewnością (możliwe rzadkie mutacje nie oznaczane w rutynowym panelu badań).

Kiedy udać się do lekarza i leczyć

Jeżeli u Twojego dziecka postawiono rozpoznanie mukowiscydozy, lub jeżeli występują objawy typowe dla mukowiscydozy oraz podwyższone wartości chlorków w pocie, poproś swojego lekarza o skierowanie do ośrodka specjalistycznego zajmującego się diagnostyką mukowiscydozy, lub bezpośrednio o skierowanie na badania genetyczne. Aktualnie w naszym kraju badania genetyczne w kierunku mukowiscydozy wykonują dwa ośrodki: Zakład Genetyki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz Zakład Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Mukowiscydoza - Leczenie

Leczenia domowego nie ma. Interpretacja wyniku badania genetycznego w kierunku mukowiscydozy i dalsze postępowanie należy do lekarza. W przypadku wysoce prawdopodobnego rozpoznania mukowiscydozy zalecana jest stała opieka w jednym ze specjalistycznych ośrodków zajmujących się diagnostyką i leczeniem mukowiscydozy.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

"Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy" Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy. Standardy Medyczne 2002, 4(3), supl., 138-146

Kategorie ICD:


Reklama
(5)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze