Zaloguj
Reklama

Mukowiscydoza - badania genetyczne

Model DNA
Fot. iStock
Model DNA
(5)
Mukowiscydoza - badania genetyczne
Reklama

Przyczyną mukowiscydozy jest mutacja genu CFTR, kodującego białko odpowiedzialne za transport jonów przez błony komórkowe. Gen ten jest zlokalizowany na chromosomie 7.

Mukowiscydoza - badania genetyczne - Objawy i przebieg

Podstawą rozpoznania mukowiscydozy są typowe objawy kliniczne oraz podwyższony poziom chlorków w pocie (dodatnia próba potowa). Zgodnie z aktualnym stanowiskiem grup ekspertów, każdy dodatni wynik prób potowych powinien pociągać za sobą wykonanie badania genetycznego ukierunkowanego na wykrycie mutacji genu CFTR. Uwaga! Identyfikacja mutacji CFTR w dwóch allelach jest potwierdzeniem mukowiscydozy, ale ujemny wynik badania genetycznego nie wyklucza choroby ze 100% pewnością (możliwe rzadkie mutacje nie oznaczane w rutynowym panelu badań).

Mukowiscydoza - badania genetyczne - Kiedy udać się do lekarza

Jeżeli u Twojego dziecka postawiono rozpoznanie mukowiscydozy, lub jeżeli występują objawy typowe dla mukowiscydozy oraz podwyższone wartości chlorków w pocie, poproś swojego lekarza o skierowanie do ośrodka specjalistycznego zajmującego się diagnostyką mukowiscydozy, lub bezpośrednio o skierowanie na badania genetyczne. Aktualnie w naszym kraju badania genetyczne w kierunku mukowiscydozy wykonują dwa ośrodki: Zakład Genetyki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz Zakład Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Mukowiscydoza - badania genetyczne - Leczenie

Leczenia domowego nie ma. Interpretacja wyniku badania genetycznego w kierunku mukowiscydozy i dalsze postępowanie należy do lekarza. W przypadku wysoce prawdopodobnego rozpoznania mukowiscydozy zalecana jest stała opieka w jednym ze specjalistycznych ośrodków zajmujących się diagnostyką i leczeniem mukowiscydozy.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

"Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy" Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy. Standardy Medyczne 2002, 4(3), supl., 138-146

Kategorie ICD:


Reklama
(5)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze