Zaloguj
Reklama

Autyzm - przyczyny, diagnoza, leczenie objawy w wieku przedszkolnym i szkolnym

Znudzony chłopiec
Fot. Panthermedia
Znudzony chłopiec
(5)
Reklama

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju. Do ustalenia rozpoznania konieczne jest stwierdzenie nieprawidłowego lub upośledzonego rozwoju w trzech strefach : komunikowania się, interakcji społecznych, zachowania i zabawy; w stopniu utrudniającym funkcjonowanie społeczne. W typowych przypadkach pojawia się w pierwszych 3 latach życia.

Objawy i przebieg autyzmu

W wieku przedszkolnym i szkolnym należy zwrócić na objawy takie jak:

 • brak potrzeby relacji z kolegami i koleżankami i nieumiejętność tworzenia więzi emocjonalnych;
 • wąskie zainteresowania, 
 • brak umiejętności podtrzymywania i kontynuowania rozmowy,
 • nieumiejętność empatii, zrozumienia uczuć innych osób, małe lub brak rozumienia różnych sytuacji społecznych, 
 • Stereotypowe, schematyczne zabawy, bez zastosowania twórczej wyobraźni, 
 • nadmierna impulsywność i agresja,
 • uboga mimika i gestykulacja,
 • Mechaniczny sposób uczenia się, bez zrozumienia, 
 • Nieumiejętność myślenia abstrakcyjnego, 
 • Wysoko wyrażony sprzeciw wobec jakichkolwiek zmian, np. dotyczących pożywienia, planu dnia.
 • ruchy stereotypowe, takie jak bezcelowe ruchy całego ciała, wyginanie palców, trzepotatanie rękami itd.

Z autyzmem często współistnieją różne zaburzenia np.:

 • ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej 
 • zespół tików,
 • dyspraksja,
 • dysleksja,
 • zaburzenie obsesyjno - kompulsyjne OCD,
 • fobie specyficzne, zaburzenia lękowe, depresja;
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia odżywiania.

Leczenie ma szerokodyscyplinarny charakter. W zależności od obrazu klinicznego konieczna jest współpraca specjalistów z różnych dziedzin, edukacja rodziców i różne interwencje psychologiczne. Celem jest, m.in. poprawa funkcjonowania społecznego.
 

Piśmiennictwo

Bibliografia:

Psychiatria M. Jarema, J. Rabe – Jabłońska, PZWL, Warszawa 2013

Kategorie ICD:


Reklama
(5)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze