Zaloguj
Reklama

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – czym jest i jak zakwalifikować się do programu?

Autorzy: Natalia Jeziorska, testDNA
Depresja u dzieci
Fot. shutterstock
Depresja u dzieci
(0)

W Polsce programem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) obejmowane są dzieci, u których widać cechy różnego typu niepełnosprawności (zaburzenia w rozwoju intelektualnym, ruchowym czy emocjonalnym). Jakie kryteria musi spełniać dziecko, aby mogło wejść do programu? Sprawdźmy!

Reklama

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Dziecko objęte systemem wczesnego wspomagania rozwoju uczestniczy w różnego typu specjalistycznych, bezpłatnych zajęciach, które mają na celu polepszyć jego dalszy rozwój. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ we wczesnym okresie rozwoju mózg dziecka jest wyjątkowo „plastyczny”, tzn. bardziej podatny na wszelkie bodźce prowadzące do pozytywnych zmian. Im dziecko jest młodsze, tym ma większą zdolność uczenia się, nabywania nowych umiejętności i wzorców zachowań, jest też bardziej podatne na różne formy rehabilitacji, dzięki czemu szybciej robi postępy. Poprzez właściwą stymulację rozwoju dziecka udaje się zahamować, a niekiedy nawet całkowicie zatrzymać kolejne niekorzystne zmiany.

Dzięki uczestnictwie w programie wczesnego wspomagania rozwoju maluch może nabyć umiejętności, których nie nabyłby bez pomocy specjalistów. Dziecko jest bowiem prowadzone przez pedagoga, psychologa i logopedę. W razie potrzeby może zostać otoczone opieką również innych specjalistów, np. fizjoterapeuty. Program przewiduje także wsparcie dla rodziny oraz nawiązanie ścisłej współpracy z przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko. Wszystko po to, aby działania prowadzone w ramach programu były kompleksowe, spójne i jak najlepiej dostosowane do indywidulnych potrzeb dziecka. Wsparcie udzielane maluchowi w ramach programu trwa od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.

Zasady, na jakich odbywa się WWR zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Jakie zaburzenia kwalifikują dziecko do udziału w programie wczesnego wspomagania rozwoju?

Nie istnieje żaden wykaz chorób, który kwalifikowałby dziecko do uczestnictwa w programie wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci, u których stwierdzono:

  • niepełnosprawność intelektualną,
  • niedosłuch lub problemy ze wzrokiem,
  • zaburzenia zachowania,
  • opóźnienie rozwoju mowy,
  • zaburzenia rozwoju ruchowego, w tym zaburzenia koordynacji ruchowej.

fot. panthermedia

Gdzie odbywają się zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju i jak wygląda ich przebieg?

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą odbywać się w przedszkolu, w szkole w poradni pedagogiczno-psychologicznej, a jeśli zaistnieje taka potrzeba, również w domu. To, jak przebiegają takie zajęcia, zależy od tego, z czym dziecko ma największy problem. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w niewielkich grupach, w wymiarze 4-8 godzin miesięcznie i zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, który w razie potrzeby zawsze może jednak ulec modyfikacji. Specjaliści cały czas oceniają postępy dziecka, omawiają je też z rodzicami/opiekunami.

Piśmiennictwo

Informacja prasowa

Źródło tekstu:

  • A. Elszkowska, A. Golon, K. Raabe i in.: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa 2017.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze